четвъртък, 7 юни 2012 г.

Започна разработването на брошура със съвети и правила за действие при възможните бедствени ситуации по поречието на р. ДунавИнициативата е в рамките на Стратегическия проект „RISK” по Програмата за Трансгранично сътрудничество между България и Румъния. Работна група от експерти на ГД «Пожарна безопасност и защита на населението» започна разработването на брошура със съвети и правила за действие при възможните бедствени ситуации по поречието на р. Дунав. Инициативата е част от Стратегическия проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав (RISK)”. Проектът е по Програмата за Трансгранично сътрудничество между България и Румъния, а домакин на срещата е гр. Силистра. Предстои да бъдат проведени три работни срещи, в рамките на които българските пожарникари ще обсъдят най-добрите практики за действие при изънредни ситуации. Идеята е населението от Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Силистра, добрич, Разград и Русе да бъде информирано за възможните бедствия в техните области и за правилните реакции при възникването им. Брошурата ще даде отговор на най-честите въпроси, които задават гражданите при пожар, наводнение, земетресение, химическо или радиационно замърсяване, пътни и други инциденти и аварии. Предвижда се брошурата да бъде отпечатана в тираж от 30000 броя и да достигне до населението в региона. Тя ще бъде разпространявана от служителите на ГДПБЗН-МВР. Припомняме, че стратегическият проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав” предвижда крайдунавските области от България и Румъния да получат съвременна пожарна техника и оборудване. В рамките на проекта вече бе изготвен общ речник на оперативните термини, в който са включени обяснения на специалната терминология на български, румънски и английски езици. На среща в Дробета Турну Северин българските и румънските пожарникари започнаха разрабтоването и на общи оперативни процедури, които ще помогнат на огнеборците от двете страни на границата да реагират по-бързо при съвместни операции и ще повишат ефективността на общите им действия, при възникването на мащабни кризисни ситуации. Партньори по проекта са румънските окръзи Констанца, Телеорман, Гюргево, Калараш, Олт, Долж и Мехидинц и Областни управления „Пожарна безопасност и защита населението” в градовете Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Силистра и Русе.

Няма коментари:

Публикуване на коментар