сряда, 20 юни 2012 г.

Програма Достъп до Информация отбеляза 15-годишната си дейност в областта на достъпа до информация в България



              Програма Достъп до Информация отбеляза 15-годишната си дейност в областта на достъпа до информация в България и на международно равнище с конференция на тема „Застъпничество за достъп до информация – постижения и предизвикателства”. Събитието се проведе на 15 – 16 юни 2012г. в София. В конференцията взеха участие световни експерти и водещи неправителствени организации в областта на достъпа до информация от 11 държави. Поздравителни думи и плакет на Националния омбудсман поднесе Росица Тоткова – Главен секретар на Омбудсмана на Р. България. Ефектът от застъпническата дейност на ПДИ в областта на достъпа до информация и успешното сътрудничество с институциите, чиято дейност е пряко свързана с достъпа до информация подчертаха:  Цвета Маркова – Председател на Държавната комисия по сигурността на информацията; Венета Шопова – Председател на Комисията по защита на личните данни (КЗЛД); Екатерина Бончева – Член на Комисията по досиетатаГ-жа Шопова поднесе и плакет на КЗЛД. Участниците бяха поздравени и от Румяна Бъчварова – Координатор на инициативата „Партньорство за открито управление”, Началник на кабинета на министър – председателя. Поздравителни адреси изпратиха Даниела Петрова – Председател на Комисията по културата, гражданското общество и медиите; и Валери Димитров – Председател на Сметната палатаТоби Мендел – Директор на Центъра за право и демокрация (Канада) и председател на УС на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията представи резултатитите от глобалния мониторинг на законите за достъп до информация, изразени в Рейтинг на правото на информация. Хелън Дарбишър – Директор на Access Info Europe (Испания), стандартите, въведени от Конвенцията за достъп до официални документи на Съвета на Европа и на Комитета на ООН за правата на човека, както и признаването на правото на достъп до информация в Европейския съюз с Лисабонския договор. Тя подчерта нарастващото значение на ПДИ като пример за други неправителствени организации от цял свят в застъпничеството за достъп до информация. Тони Бъниън – Директор на Statewatch (Великобритания), очерта проблемите, свързани с достъпа до документите на институциите в Европейския съюз. Водещи неправителствени организации в областта на достъпа до информация от Армения, Грузия, Кипър, Македония, Полша, Русия, Румъния и Чехия представиха своя опит в застъпничеството за по-добро законодателство за достъп до информация; мониторингът на  активното публикуване на информация от държавните институции като инструмент за повече откритост и прозрачност. Бяха представени резултатите от правната помощ и съдебните дела за достъп до информация. Неправителствени организации и водещи журналисти от България разкриха тактики в използването на достъпа до информация в обществени кампании и конкретни разследвания. Участниците обмениха опит в популяризирането на правото на достъп до информация. Бе отбелязано значението на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията, създадена на 28 септември преди 10 години на подобна конференция в България. Тогава се взима и решението 28 септември да се отбелязва като Ден на правото да знам от застъпниците за свобода на информацията. Нарастващото значение на 28 септември в застъпническите и разяснителни кампании бе отбелязано като едно от постиженията на застъпниците за свобода на информацията. Специално място бе отделено на ролята на неправителствените организации в набиращата популярност международна инициатива Партньорство за открито управление (Open Government Partnership), както и възможности за бъдещи инициативи. С програмата на двудневната конференция Застъпничество за достъп до информация – постижения и предизвикателства” може да се запознаете тук. Повече информация за резултатите от дискусиите очаквайте в месечния информационен бюлетин на ПДИ за месец юни 2012. Конференцията се провежда с грант от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust).
Назаем от http://www.aip-bg.org/.

Няма коментари:

Публикуване на коментар