сряда, 20 юни 2012 г.

5 принципа спазват европейските служители


          Европейският омбудсман Никофорос Диамандурос прие Принципи на работа на европейската публична администрация. Основните пет принципа, които европейските служители следва да спазват в своята работа са: 1. Всеотдайност към Европейския съюз и неговите граждани. 2. Почтеност. 3. Обективност. 4. Уважение към другите. 5. Прозрачност. Изведените принципи и ценности не са нови, те са изрично предвидени в съществуващия Европейски Кодекс за Добро Поведение на Администрацията.  Въпреки това извеждането им в кратък, ясен и синтезиран вид е необходимо за тяхното по-ефективно прилагане. Принципите представляват същината на етичните стандарти за служителите на европейската публична администрация. Като такива, те представляват и съществен елемент от културата на обслужване, към която следва да се придържа европейската публична администрация. Принципът на прозрачност предполага добра администрация на информацията. Освен това служителите следва да приветстват обществения контрол върху своята дейност. Европейският омбудсман подчерта, че „в момент, когато Европейският съюз е изправен пред тежка криза Принципите могат да помогнат за изграждането на по-голямо доверие между гражданите и институциите на ЕС“. 
Информация по "Точка на достъп" на Програма "Достъп до информация"

Няма коментари:

Публикуване на коментар