петък, 22 юни 2012 г.

Я, българската статистика стана на 132 годиниНа 25 юни се навършват 132 години от създаването на статистическата институция в България. Началото се поставя през 1880 г., когато е създадено статистическо отделение към Министерство на финансите. В дългогодишната си история Българската статистика, провежда 17 преброявания на населението и жилищния фонд, повече от 85 години наблюдава домакински бюджети и всяка година провежда около 250  различни статистически изследвания. Настоящата 2012 г. е предвидена да премине под знака на „Статистиката в услуга на бизнеса и широко предоставяне на онлайн услуги”. Изградената преди четири години информационна система „Бизнес статистика” и през 2012 г. даде възможност на бизнеса да представи Годишните си отчети за дейността по електронен път. От тази възможност в област Силистра се възползваха над 2 300 отчетни единици на юридически и физически лица. Тази година статистиката посреща празника с предоставени нови услуги за улеснение на бизнеса – стартира нова Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика”, включваща 3 месечни и 5 тримесечни изследвания, които са източник на данни за изчисляване на всички краткосрочни показатели свързани с информация за месечните продажби на фирмите, броят на наетите и тяхното възнаграждение, производството на натурални показатели и т.н. Обект на статистически изследвания са повече от 250 силистренски фирми възползвали се от тази информационна система. Стъпка за облекчаване на бизнеса и предоставянето на електронни услуги, е стартиралото през м. Януари 2012 г. онлайн провеждане на традиционната анкета „Бизнес наблюдение в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите”. От този вид услуги са се възползвали 80% от фирмите включени в извадката за област Силистра. В навечерието на празника, Териториално статистическо бюро – Силистра благодари на своите респонденти за проявената отзивчивост и коректност. Разчита на съвместно сътрудничество и през следващите години за осигуряването на една надеждна информация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар