четвъртък, 14 юни 2012 г.

15 години застъпничество за информация в България                    Програма Достъп до Информация организира международна конференция „Застъпничество за достъп до информация – постижения и предизвикателства” на 15 – 16 юни 2012 в SofiaCityHotel, София. Програма Достъп до Информация отбелязва 15-годишната си дейност в областта на достъпа до информация в България и на международно равнище. Конференцията се провежда с грант от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust). За участие в конференцията пристигат Тоби Мендел – Директор на Центъра за право и демокрация (Канада) и председател на УС на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията, Хелън Дарбишър – Директор на Access Info Europe (Испания), Тони Бъниън – Директор на Statewatch (Великобритания), представители на водещи неправителствени организации в областта на достъпа до информация от Армения, Грузия, Кипър, Македония, Полша, Русия, Румъния и Чехия. Поздравителни думи към участниците ще отправят Росица Тоткова – Главен секретар на омбудсмана на Р. България; Цвета Маркова – Председател на Държавната комисия по сигурността на информацията; Екатерина Бончева – Член на Комисията по досиетата; Румяна Бъчварова – Координатор на инициативата „Партньорство за открито управление”, Началник на кабинета на министър – председателя. Ще присъстват представители на партньорски организации и дипломатически мисии. На конференцията ще бъдат дискутирани развитията в законодателството за достъп до информация в ЕС и установяването на стандарти на международно ниво. Неправителствените организации ще обменят опит в мониторинга на активното публикуване на информация от държавните институции като инструмент за повече откритост и прозрачност. Ще бъдат представени резултатите от правната помощ и съдебните дела за достъп до информация. Неправителствени организации и водещи журналисти ще разкрият тактики в използването на достъпа до информация в обществени кампании и конкретни разследвания. Участниците ще обменят опит в популяризирането на правото на достъп до информация и на кампанията за Деня на правото да знам. Ще бъде обсъдена и ролята на неправителствените организации в набиращата популярност международна инициатива Партньорство за открито управление (Open Government Partnership), както и възможности за бъдещи инициативи. Конференцията „Застъпничество за достъп до информация – постижения и предизвикателства” ще протече в в рамките на осем сесии. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар