сряда, 20 юни 2012 г.

Българи и американци проучват добрите практики за интеграция на ромите у нас , снимат филм за тях за пред Европейската комисияПредварително проучване за прилагани добри практики за интеграция на ромите започва в България, което е част от проект на Националното сдружение на общините в Република България, съвместно с Институт „Отворено общество” и Асоциация „Интегро”. Община Силистра е сред десетте български общини, избрани да бъдат поканени да споделят своя опит в областта на равноправната интеграция на ромите на местно равнище.  Инициативата е пряко свързана  с изпълнението на Националния план за действие по международната инициатива „Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015г.” и предвижда извършване на теренни проучвания и оценки в съответните одобрени общини по предварително уточнени обективни критерии. Най- интересните и успешни практики ще бъдат изпратени на Европейската комисия с предложение за заснемане на филм. Предвидено е и участие на кметовете на съответните общини в специална церемония за награждаване в Будапеща. В община Силистра от общо 48 378 души, 899 се самоопределят като роми, според последното преброяване в страната ни през 2011 г. От 2008 година е създаден Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси, който систематизира, анализира и координира дейността за интеграцията на малцинствата в община Силистра по утвърдена от Общински съвет – Силистра – Общинска програма за интеграция на малцинствата в община Силистра 2008 – 2015 г. Стратегическа цел на програмата е премахване на неравностойното третиране на малцинствата в българското общество.

Няма коментари:

Публикуване на коментар