вторник, 24 януари 2023 г.

Община Тутракан ще подобрява общуването в социалните мрежи със своя страница във Фейсбук

Напоследък, особено в режим на малък интерес на националните медии към районите, които са далеко от София, както и в условия на все по-малко регионални и общински медии, макар и частни, много институции засилиха своето присъствие в социалните мрежи, както и в съответните официални сайтове в интернет. Става дума за различни видове администрации, ведомства, общини, читалища, училища и други. Всичко това е с идеята да има по-добро общуване с обществото и т.нар. обратна връзка с вземащите и изпълняващите решения. 

По този път явно върви и община Тутракан, съдейки по съобщение във Фейсбук със следното съдържание: "Уважаеми посетители, драги приятели, добре дошли на нашата официална Фейсбук страница:  Община Тутракан - Municipality of Tutrakan. С началото на 2023 година слагаме ново начало на страница, чрез която да може да общуваме по-добре. 

Това се наложи, поради многото заявки от Ваша страна да станете приятели на досегашния ни фейспрофил „Община Тутракан“, но с техническата невъзможност да Ви приемем, тъй като ограниченията на всеки подобен профил налагат не повече от 5 000 броя приятели.  Тук ще публикуваме много по-често и по-бързо информация за събитията и инициативите, организирани от нас и така ще стигаме до неограничен брой посетители. Страницата ни дава възможност да бъдем по-близо и да осъществяваме по-ефективна комуникация. 

Предоставената тук информация ще Ви помогне да научите повече за онова, което прави общинската администрация, за проектите, за проблемите на населените места в общината, за актуалните събития, за културните прояви, за всичко, което ви вълнува за развитието на района. Ние сме готови да отговаряме на въпросите, които Ви интересуват в духа на толерантността и добрите нрави. Може да го правите на лични съобщения или публично. Надяваме се, че на тази страница ще намерите интересна и полезна за Вас информация в областта на икономиката, културата, образованието, традициите, туризма и в други сфери.  

Надяваме се на  успешно и ползотворно сътрудничество в името на добруването на хората от нашата община. Ще бъдем честни с Вас и ще се стремим да вникнем в проблемите Ви, като предложим най-оптималните решения. Благодарим Ви за мненията, за съветите, за добрите предложения, за доверието! Каним Ви  да се присъедините към новата ни работеща страница Община Тутракан - Municipality of Tutrakan".

В допълнение да кажем, че на фона на всички останали общини в област Силистра, в Тутракан има два седмичника: единият е в. "Тутракански глас", който излиза неизменно от 1962 г., и в. "Напредък", създаден в първото десетилетие ни миналия век, но възстановен сто години по-късно. В областта са налични други два вестника от регионален характер: единият ("Силистренски бряг") излиза три пъти в седмицата като част от в. "Бряг" - Русе, а другият - в. "Силистра ПРЕС" е с нередовна периодика. В действие е едно единствено радио - Общинско кабелно радио - Силистра, а щатни кореспонденти за Крайдунавска добруджа имат само две национални медии: Александър Леви - БТА (бел.-наскоро бе открит Национален клуб на БТА в Силистра) и Незабравка Кирова-Христова - БНР и Радио "Шумен". 

От общините в областта единствено общините Главиница и Ситово имат свои вестникарски месечни издания, а доскоро подобно бе актуално и за община Кайнарджа. До преди няколко години тази практика, преди да бъде прекратена, бе характерна в продължение на много години и за община Алфатар. В продължение на 10 години - от 2001 до 2011 г., излязоха общо 100 броя на списание "Бюлетин на община Силистра", но от 12 години и то не е актуално.

Няма коментари:

Публикуване на коментар