вторник, 17 януари 2023 г.

Ръководството на Общински съвет Силистра отчете пред журналисти дейността на местния колективен политически законодателен орган през 2022 година

В Общински съвет Силистра бе проведена традиционната през последните години среща с представители на медиите за отчет на дейността на местния законодателен орган през 2022 г. В нея участваха д-р Мария Димитрова – председател, Иванка Ташева и Димитър Трендафилов – заместник-председатели.

В огледалото на цифрите отчетът има следния вид: проведени са 15 заседания, някои от които са излъчени във Фейсбук и чрез Общинско кабелно радио „Силистра“; взети са 275 решения, две от които са върнати от областния управител (едното е свързано с цени за мери и пасища, другото е във връзка с липса на мотивация по един от правилниците със социални функции).

От направените констатации правят впечатление някои от тях: за общинските съветници споделеното във Фейсбук вече не е незаобиколим фактор, защото направените коментари и предложения са вземани предвид при формиране на проекти за решения; работата е била подвластна на няколко кризи: преди всичко политическата на национално ниво, обрекла общините да бъдат без актуални бюджети, но не по-малко важни са здравната и икономическата, както и войната в Украйна.

Акцент в експозето за срещата бяха и няколко проблемни теми: обжалването от страна на общините Силистра, Дулово и Главиница на бизнес плана на „В и К“ ООД; приетата декларация за „малък Шенген“ между България и Румъния (подобни прояви със същото съдържание имат местните власти в общини като Русе, Добрич, Видин и Белене). За съжаление, по тази тема няма обратна връзка от Народното събрание и от Европарламента, както и от румънска страна – реципрочно от община Кълъраш.

Д-р Димитрова акцентира върху активността на общинските съветници в социалната сфера, което бе отчетено на специална пресконференция в Национален клуб на БТА в началото на годината. И във връзка с това бе заявено, че има „добро взаимодействие между ОбС Силистра и Общинска администрация Силистра“. Това е една от причините да няма и провалени насрочени заседания на Общинския съвет, в който средно по 90% от съветниците участват в тях.

Не е констатирана активност от страна на гражданите относно възможността да участват в заседанията на Съвета, както и да се възползват от правото за изказване по време на заседания по предварително заявена тема със социална значимост. Както е известно, в Правилника на ОбС Силистра е предвидено на всяко заседание в рамките на 3 минути да бъде изслушана подобна изява на избирател – от нея са се възползвали през 2022 г. двама души, което не показва ръст в сравнение с предишни години. А възможността е дадена още през 2006 г. със запис в специален Статут за публичност, утвърден с решение на тогавашния състав на Общинския съвет.

Отбелязано бе, че със специални решения на съветниците са подкрепени няколко предложения, отнасящи се до широката общественост: закупен е рентгенов апарат, който до месец трябва да заработи в ДКЦ; със средства за преодоляване на Ковид-19 са закупени 6 климатика за сградата на Драматичния театър (отделно още един за неправителствена организация, работеща с деца); финансово подпомагане е реализирано за волейболния клуб, както и за футболни клубове в няколко населени места, а подобно под друга форма – за плувците ветерани; помощ е оказана на даровити деца в  полза на тяхна изява, включително в чужбина, и др.

За пръв път е реализиран конкурсът „Заедно за цветна Силистра“, в който участваха и бяха наградени 7 граждани, реализирали за своя сметка проекти с градинки пред жилищни блокове и частни домове. Изразено бе съжаление, че за пръв път от 10 години ОбС Силистра не успя да излъчи „Почетен гражданин“ в изпълнение на наличния от началото на десетилетието специален статут. Изказана бе надежда, че в обозримо бъдеще ОбС Силистра ще има възможността да подкрепи проекти, отнасящи се до обновление на знакови сгради: Драматичен театър, Младежки дом и обекти със спортно предназначение, макар в момента задължителното от страна на общината съфинансиране да е непосилно, тъй като е 35% за спорт и 50% за култура.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар