петък, 27 януари 2023 г.

Етнологът д-р Йордан Касабов издава нова книга с разностранни изследвания на терен


Етнологът д-р Йордан Касабов посети приемната на областния управител инж. Николай Неделчев, за да го запознае с казус по свой земеделски проблем, който според него може да стане актуален и за други хора в Силистренския край. С представителя на държавната власт той обсъди темата, представяйки наличната информация и получавайки консултация по възможните хипотези за излизане от ситуацията.


Д-р Касабов подари на инж. Неделчев най-мащабния су труд - етноложкото изследване "Шиковското население в Добруджа". Той обяви, че под печат е новата му книга "Милостта на времето", която е своеобразно продължение на други негови предишни научни трудове, като „Къзълбашите отвътре и отвън“, „Един народ – две вери“, „Богомилите – вечни и живи. Пратеници от древността“ и „Скритият бог – древна българска същност“.

Във въведението към новата си книгат д-р Касабов заявява „…успяхме да съберем, проучим, изследваме и напишем редица материали и книги за същности, които малко или много не сме познавали …“, както и, че „…ще направим опит да покажем какво имаме и какво сме пропуснали…“. По известни или по неподозирани поводи ние, хората от българския род, имаме бели петна в паметта си за вече далечното минало на народа ни и предимно от тъмните години на най-големия отрязък от време, в който не сме имали самостоятелна българска държава.

В контекста на темите в книгата са разгледани различни религиозни течения – богомилство, бекташийство, шиизъм, суфизъм, хетеродоксно дервишество и др., вписани в канавата на сложната философска и житейска действителност в Османската империя, в частност и на древната българска територия, където са съжителствали като османлии (поданици на падишаха) не една и две етнически групи.


Разпознавателните тълкувания, свързани с властвалите в продължение на три века т.нар. еничари, голяма част от които българи християни, са сред най-интересните и с научен принос в книгата, тъй като разширяват общоприетата представа за ролята им в кръга на султанското управление. Разкрита е философията им на съществуване, както и важното им многофункционално значение в периода на служба и преобразяването им след нея.
 


Няма коментари:

Публикуване на коментар