четвъртък, 5 януари 2023 г.

Дуловското средно училище почете своя възпитаничка със защитена докторска научна степен

На снимката: д-р Михаела Георгиева и Стилиян Тотев - директор на Средното училище в Дулово

„През годините от своето създаване си до днес СУ „Васил Левски“ се превръща във втори дом за своите ученици, показвайки уважение към техни успехи, с които се гордее“, за което ВЕРСИНАЖ научи от публикация във Фейсбук. Сред бившите възпитаници на училището, към които то бе проявено, вече е и д-р Михаела Георгиева. Тя е представител на дуловска фамилия с ярко изразени артистични таланти - майка й Марияна Йорданова е общинар (началник на образователния отдел), музикален педагог с певческа и поетична биография (наскоро излезе първата й стихосбирка, представена отново в най-голямото училище в област Силистра). Вуйчо й Йордан Йорданов е китарист във Вокална група „Фанданго“, а брат й Георги се изявява като изкусен фотограф в Исландия, но в същото време е китарист и актьор.

След своята защита в Геолого-географски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ като редовна аспирантка Михаела подготви дисертация на тема: Тенденции в заетостта и безработицата в Североизточния район за планиране от ниво 2 след 1989 година”. Благодарение на успешната й защита на нея й бе присъдена образователна и научна степен доктор в професионално направление „Науки за земята (география на населението и селищата). За написване на дисертационния си труд тя е използвала близо 200 източника, от които всеки седми е на чужд автор.

Научният й труд е издаден в отделна книга със заглавие „Промените в заетостта и безработицата в Североизточния район за планиране през призмата на териториалното развитие“. Михаела Георгиева е завършила средното си образование в СУ „Васил Левски“ – град Дулово, а висшето й със специалност „Публична админиспрация“ в Университет за национално и световно стопанство в София (2012-2016).

От област Силистра десетки и стотици са направилите научна кариера представители на различни сфери, които благодарение на придобитите научни степени и звания получават своето признание у нас и по света. Любопитна подробност: от Дуловската  гимназия са излезли трима професори, поне петима доценти и около десетина доктори на науките. В момента над 30 са добруджанците със защитена образователна и научна степен „доктор“. 
Близо една трета от тях са от Филиал Силистра на РУ „А. Кънчев“, а останалите са в различни други сфери: образование, култура, история, икономика, инженерни и политическинауки, селско стопанство, зоология,  теология,  медицина и др. Своя път към защитата на докторска степен продължават и неколцина млади учени, работещи в разлини институции в направления като история и селско стопанство.

Няма коментари:

Публикуване на коментар