вторник, 24 януари 2023 г.

Силистренка с общинарска кариера в София участва в международен проект за работа с бежанци

В личния си профил във Фейсбук силистренката Надежда Бобчева (в близкото минало директор на дирекция в община Силистра и зам.-председател на ОбС Силистра), която в момента е заместник-кмет на район Оборище в София, написа: В периода 19-20 януари 2023 г. в испанските градове Барселона и Жирона (и двата са в Автономна област Каталуния) взех участие в работна среща по проект DEPART, финансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС. Става дума за социално включване на мигранти и бежанци в държавите от ЕС чрез установяване на структуриран и официален начин за консултирането им относно политики, които пряко ги засягат чрез екипи за самозастъпничество (self-advocacy teams-SAT). Проектът чрез обмен на добри практики от Гърция, Италия, Испания и България.има за цел да създаде способ, който включва заинтересованите страни (мигранти и бежанци, политици и практици) в интеграционни процесия“. 

Както е известно, в София, а и в други градове в България вече има опит за работа с мигранти и бежанци, включително и във връзка с войната в Украйна. Българският съвет за бежанци и мигранти разработи www.refugee-integration.bg по проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“. Наличен е Съвет на жените бежанки в България, който помага на бежанци и търсещи закрила в процеса на тяхната адаптация и интеграция в българското общество. Възможна е помощ и по линия на Европейския бежански фонд.

Няма коментари:

Публикуване на коментар