понеделник, 17 октомври 2022 г.

Машина-амфибия премахва тръстиката от езерото в Сребърна


До края на 2023 година, когато завършва проектът на РИОСВ Русе на тема „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в Природен резерват „Сребърна“ край Силистра“, се очаква да завърши първото от поне три десетилетия косене на тръстиката в езерото, благодарение на нова техника, тип „амфибия“. След проекта тя ще остане на разположение на Инспекцияутао, обогатявайки парка й заедно с различните й приставки.

Плаващата машина е от т.на р. среден клас (по възможности и размери) и е закупена от Швеция. Там на място в подобна на българската среда е проведено обучение за справяне с растителност, каквато е тръстиката. В миналото тя бе материал за едно от производствата на някогашния Комбинат "Камъшит", а именно необходима за изработка на различни предмети за бита от ракита, търгувани по целия свят.

След неговото постепенно преобразуване в няколко самостоятелни фирми, престава косенето на тръстиката, която, в условия на забрана да бъде горена (опожарявана), на практика се развива неимоверно много през годините и вече заема големи пространства в езерото, пълзейки към неговото огледало. На този етап се използва сухият период, за да бъде свършена работата с външните, но най-опасни зони, където тръстиката е силно вкоренена и преплетена.

Окосеният материал се балира, като се предвижда да се вземат проби от наплъстения субстрат, за да стане ясно дали става за торене с него. По-нататък ще се навлезе с машината и във водата, с надеждата да има достатътъчно валежи, повишаващи нивото в езерото, включително и по новоизграждания т.нар. западен канал, създаван по проекта за приток от р. Дунав.

Няма коментари:

Публикуване на коментар