понеделник, 10 октомври 2022 г.

Трима силистренци получиха заслужени награди за дарени ценни материали на Държавен архив Силистра


Държавен архив – Силистра с началник Драгомира Балева-Тодорова отбеляза с тържество 10 октомври 2022 г., на който се чества Международният ден на архивите. В програмата: изложба за дипломатическите отношения на България и Швейцария, създадена през 2016 г. от Държавна агенция „Архиви“. Проведено бе и традиционното на този ден награждаване на дарители. 


Тази година адресатите са Марин Минев, предоставил стари снимки на Силистра и комплект на спортна тема; Иванка Христова – общо 290 архивни единици, включващи нейни 7 книги, както много снимки и различни материали от 1952 г. насам; Милка Енчева – делови разработки във връзка с озеленяването в Силистра – сред обектите е и Дунавският парк, като между всичко дарено са материали от конференция, посветена на 120-ата година на парка (1990 г.), както и дипломната й работа на същата тема, която е от 1988 г. във Висш лесотехнически институт. 
Областният управител инж. Николай Неделчев отправи поздравление до служителите от ДА-Силистра, в който се казва: „Поздравявам Ви с Международния ден на архивите, отреден, за да бъде проявявано към Вас специално отношение, тъй като работата Ви е свързана със съхраняване в документален вид на паметта на България. Чрез Вашия всекидневния труд нашата нация има натрупано богатство, което трябва да пазим, но и да изследваме. Само по този начин ще имаме възможност да оценяваме по сигурен и убедителен начин миналото, за да знаем как да планираме бъдещето на страната“.

Основаването на държавните архиви в България е свързано с издаването на Указ 515 на Президиума на Народното събрание  от 10 октомври 1951 г. за създаването на Държавния архивен фонд на Народна република България.  След Указа от 1951 г., в страната се създават първите държавни архиви в големите административни центрове. Конкретните задачи на  държавните архиви са надзор над процесите по  обработката, съхранението и използването на документите, създадени от структурите на държавната, обществената и стопанска дейност. Държавен архив Силистра се готви от този момент нататък да посрещне през 2023 г. своята 60-ата годишна.

Изложбата „България и Швейцария: заедно в историята“ е подготвена през 2016 г. по повод  100 години от дипломатическите отношения между България и Швейцария от Държавна агенция „Архиви”, Държавен културен институт към МвНР и от  посолството на Швейцария в България. Преди 106 г. на 24 ноември изтъкнатият български дипломат и историк Симеон Радев връчва акредитивните си писма като пълномощен министър в Швейцария, и така се слага началото на българо-швейцарските дипломатически отношения след няколкогодишен интензивен икономически и културен обмен.

Изложбата представя отношенията между България и Швейцария в дипломацията, икономиката, културата и образованието и  разширява представите за десетки българи и швейцарци, допринесли за задълбочаването на отношенията между двете страни. Силистра  също има право да се гордее, че е част от тази история, дори и по-далеч. В Държавен архив – Силистра се съхраняват оригинални документи от дейността на Луи Айер - основател и главатар на гимнастическите дружества в градовете Лом, Силистра (учител по гимнастика в педагогическото училище в периода 1903-1909) и Русе.   Принос към настоящата изложба са оригиналите на документите от дейността на Гимнастическо дружество „Доростолски юнак“ – Силистра, както и лични снимки на Луи Айер.

Втората изложба е вече традиционна – тя е дължима признателност и благодарност към дарителите на документи през 2022 г., които чрез своя родолюбив жест спомагат за съхраняването на историческата ни памет.     Тази година е под наслов „Дарителството – позиция и кауза”, и в нея са включени документи, дарени за пореден път от Марин Минев. Този път те са свързани с футбола в Силистра през 40-50-те години на ХХ век и със спортната кариера на неговия баща Димитър Минев, както и снимки от откриване на Първа частна банка в Силистра в средата на 90-те години на миналия век и пощенски картички и снимки на сгради и изгледи от Силистра.

През 2022  г. в Държавен архив – Силистра са постъпили документи от личния архив на Милка Енчева, която над 30 г. е началник на направление Озеленяване  в Общински народен съвет – Силистра и под  нейно ръководство е развитието на силистренската дунавска градина. През 1990 г. тя е основен организатор на Националната научно-практична конференция Развитие на ландшафта и озеленяването на крайдунавските селища“, проведена в Силистра по повод 120-ата година на Дунавския парк.

В дарените документалните материали за периода 1988-2000 г. са съхранени снимки за създаването и поддържането на Дунавската градина в Силистра, кояето е паметник на културата, за което свидетелстват дарените документи. Сред тях е и дипломната работа на Енчева на тема Състояние, поддръжка и развитие на Крайдунавския парк в Силистра, защитена през 1988 г. пред комисия от Лесотехническия институт в София.

Едно от големите дарения през 2022 година е от Иванка Христова (член на СБП), която наскоро навърши 70 г., за което проведе юбилейно тържество с представяне на седмата си книга, озаглавена „На Дунав“. Личният фонд на Иванка Христова е подреден в 290 архивни единици и обхваща период от 70 години от 1952 г. до днес и вече е част от Националния архивен фонд на България.

По-голяма част от документите са от биографичен характер, както и от творческата й дейност. Интересна е също колекцията й от книги  и снимки с автографи на български писатели, актьори, музиканти и др. Изобразителни и фотодокументални са и  нейни снимки, както от личния и обществен й живот на г-жа Христова, така и от срещите й с вагни за България личности от близкото минало.

 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар