четвъртък, 13 октомври 2022 г.

За първи път в Силистра – Европейска нощ на учените

През последните години стана традиция и в България да бъде провеждана „Европейска нощ в музея“, към която станаха съпричастни с разнообразни инициативи и подобни културни институти от Силистренския край. За пръв път духовната столица на Добруджа ще има и своя „Нощ на учените“, организирана от Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев“, научи ВЕРСИНАЖ.

Събитието е на14 октомври 2022 година от 14 часа в заседателната зала на хотел „Дръстър“ и се нарича „Трансграничен STEM-панаир на идеи“ в контекста на Европейска нощ на учените. Партньор в начинанието е Филиал Кълъраш на Факултет по мениджмънт и развитие на селските райони.

Освен представители от филиалите на двете академични звена от България и Румъния в „нощта“ ще се включат от Силистра и специалисти от Регионален исторически музей, ЦПРЛ-ОДК и ПГМТ „Владимир Комаров“. Предвидено е представяне фото изложба „Човекът и природата“ с авторски фотографии на природни забележителности под егидата на ЮНЕСКО.

Цитирана от в. „Утро“ Русе, доц. д-р Румяна Лебедова, като директор на филиала, заявява, че в събитието ще участват български и румънски представители на академичната общност, както и студенти, представяйки разработки в различни области на науката, както и проекти със съвременно съдържание.

„Поставяйки научните търсения във фокуса на вниманието, това публично събитие ще допринесе и за по-стабилно трансгранично сътрудничество в изследователската работа, образованието и интеграцията на трансграничните общности“, каза Лебедова. Предвидени са презентации на теми, свързани с туризъм, екология, селско стопанство и др.

Както и електронно представяне на обекти от културното наследство – от 7 октомври в Ю туб може да бъде видян 28-минутен филм за резервата „Сребърна“, който е част от едноименния биосферен парк, дело на преподаватели и студенти от Филиал Силистра.

Няма коментари:

Публикуване на коментар