петък, 4 юни 2021 г.

Открити уроци и дискусии – обмяна на добри практики по НП „Иновации в действие“ в ПМГ „Св.Климент Охридски“

В рамките на няколко дни в първите дни на м. юни в ПМГ „Св. Климент Охридски“ в град Силистра гостува група учители и ученици от Средно училище „П. Яворов“ от град Пловдив, участници с проект в НП „Иновации в действие“. Двустранното сътрудничество, изразено чрез обмяна на иновации в образованието, е възможност за подобряване на образователните резултати на учениците и мотивацията за учене, развиване на креативно мислене и различни компетентности, както и формиране на емоционална интелигентност.  

Преди месец бяха наблюдавани уроци в пловдивската гимназия, а сега дойде ред това да се случи и в силистренския им партньор. Бяха наблюдавани иновативни уроци в 9 „в“ клас – в предметна област биология и здравно образование, и философски цикъл с  тема „Бог в клетката“ и в  9 „а“ клас – физика и астрономия, биология и здравно образование с тема  „Енергоцентрали в клетката“. 

В 9 „в“ клас групите бяха разработили презентации и дискусионни въпроси относно различните теории за произхода на живота. Един от акцентите на привържениците на Божествения произход и висшия разум беше уникалната сложност на клетката и на процесите в нея, както и природния феномен обяснен с математически модел – „Числата на Фибоначи“. 

Общият модел на атома и на Слънчевата система, универсалният генетичен код, еднаквите ензимни системи и др. бяха сред аргументите за свръхестествения генезис на живата материя. Друга група от класа – в ролята на атеисти и привърженици на теорията на Дарвин за еволюцията, споделиха в подкрепа на тази теория свои мнения и представиха доказателствен материал чрез снимки на фосили и антропогенни находки. 

„Енергоцентрали в клетката“ предостави възможност на учениците от 9 „а“ клас да проявят своите способности в конструиране на модели на органели, в които се извършват едни от най-сложните процеси в клетките, както и да изработят анимирани видеоклипове на тези процеси – задача, с която групите се справиха отлично.

Бяха представени атрактивно процесите гликолиза, Цикъл на Кребс и различните видове синтез на енергоизточници в клетките. Изработените модели, както и отличните презентационни умения на учениците от ПМГ, впечатлиха гостите.  Иновативните уроци бяха посетени и от директорите на двете иновативни училища – Анелия Невска – Силистра, и  Пламен Стоилов – Пловдив, старши експертите от РУО на МОН Силистра – Фатме Османова и Ивелина Петрова, както и от учители и ученици, съпричастни с провеждането на такъв тип уроци.  Екипът   Георгиева – Ефтимов по биология и английски език проведе в 10 „а“ клас иновативен урок на тема „Произход на човека“.

Класът бе разделен на три отделни екипа – всеки със своя задача. Първият екип представи традиционната теория за възникването на живот на земята, като бе засегната детайлно еволюционната теория. Втората група, използвайки своите езикови умения, потърси и представи контрааргументи на английски език срещу тази теория. Контрааргументите не бяха фокус на урока, а целяха да представят нестандартна гледна точка и да провокират вниманието и любопитството на учениците за по-дълбоко изследване на проблема. 

Бяха развити дигиталните умения и компетентността – умения за учене. Урокът се водеше от ученик, който плавно прехвърляше ролите на учениците. Освен компютърната презентация, имаше и малък онагледяващ постер, спомагащ за осъзнаването на представените гледни точки. В урока косвено участие взеха и родителите, които участваха в кратка анкета, проучваща актуалността на темата сред родителите и техният избор между двете трактовки за живота. Урокът завърши с работата на третия екип, който се явяваше като екип оценител. Членовете му бяха изработили свой чеклист с изисквания при публично говорене и презентиране , и изразиха своята оценка и препоръки. 

Учениците от Х „в“ клас, заедно с учителите Маргарита Александрова и Маргрета Янкова, с много ентусиазъм, въображение и отговорност „пътуваха“ с химията през историята и постиженията на българите през вековете и до днес. Те се изправиха пред много предизвикателства, докато учиха заедно и работиха в екип, усъвършенстваха дигиталните си умения и изработиха разнообразни крайни продукти (брошури, постери, макети, 3D-модели).  Изработен бе и учебен филм по собствен сценарий.              


Няма коментари:

Публикуване на коментар