четвъртък, 3 юни 2021 г.

Нова книга разкрива „тайни“ и надежди за дунавски мост в ареала „Силистра – Кълъраш“

В първите дни на м. юни 2021 г. излезе от печат второто преработено издание на разработката „Мостът Силистра – Кълъраш“ (опит за обосновка) с автор инж. Господин Иванов Господинов – специалист по промишлено и гражданско строителство, възпитаник на някогашния Строителен институт в София (сега УАСГ). В периода 1968-1989 г. той работи в тогавашната Териториална проектантска организация в Силистра, в която през годините е бил проектант, групов ръководител, главен инженер и директор.

От почти средата на 90-те години на миналия век е проектант конструктор на сгради с различно предназначение както в крайдунавския град, така и в други населени места, а преди това за няколко години е бил в „Главболгарстрой“ и „Булгаргаз“ в Москва. От 2017 г. е първото издание на книгата му, посветена на това важно за Силистра и за България трансгранично транспортно съоръжение. На него е посветена статията „Сагата на тема мост при Силистра е връстник на древния град“, написана през м. март т.г., която може да бъде прочетена в интернет в блога Версинаж на адрес: https://jordansilistra.blogspot.com/2021/03/blog-post_50.html.

Повторното, но допълнено, издание на книгата е станало възможно, благодарение съдействието на Областна и Общинска администрации в Силистра, Тодор Тодоров – бизнесмен, политически деец и народен представител от ПП ГЕРБ в 45-ото НС на РБ, Любен Си

вев – кмет на община Кайнарджа, „Ротари клуб“ Силистра с президент 2020-2021 Боян Боев. Книгата, в която има резюмета на румънски и на английски езици,  предстои да бъде представена в град Силистра, а част от тиража й ще достигне по частен път до властови институции на общинско, регионално и национално нива, както и до специалисти в бранша.

В заключението на творбата си авторът пояснява, че книгата му няма характер на научен труд или на учебно пособие. Тя дава полезна информация във вид на хипотези и заключения относно т.нар. виртуално глобално трасе „Игуменица-Север и Североизток“ (по направление то съвпада с транспортен коридор №8 на Европейската комисия и свързва 5 морета – Адриатическо, Йонийско, Егейско, Черно и Каспийско); трасето „Черно море-Понт“, както и за корекция на сухоземната граница източно от Силистра. Посочените данни, графики и изследвания ни убеждават в необходимостта от силно мотивирано в полза на бизнеса транспортно съоръжение в тази част на р. Дунав.

Инж. Иванов уверено настоява да нямаме съмнение, че „не бива да се увърта – географски погледнато, то е най-подходящо от всички места, планирани за премостване по Долното течение на река Дунав. Жаравата в огъня трябва (бел. ред.-по този въпрос) да бъде поддържана жива – рано или късно моста  (бел. ред.-при Силистра – Кълъраш ) трябва да го бъде“.

И още едно уточнение от автора – според него настоящата публикация има за цел да улесни факторите у нас и в чужбина, вкл. в съседна Румъния, призвани да се споразумеят за изграждане на моста, за което безспорно е ясно – необходимо е междудържавно становище.

Споделеният материал може да допринесе на йерархическите структури в управлението на България и Румъния както на централно, така и на регионални нива, да вземат навременни и правилни решения по въпроса. Авторът не крие своето виждане, че поради деликатността на проблематиката, свързана с необходимостта от корекция на сухоземната ни граница в името на моста, може да се очаква намеса и ангажираност от страна на Европейската комисия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар