петък, 11 юни 2021 г.

Силистренец с книга за БГ-общността в град Тулча през Възраждането

"Честни и верни хора" (Българската общност в Тулча през Възраждането) на д-р Тиколай Тодоров, директор на Регионален исторически музей Силистра, е сред най-новите книги на автори от Крайдунавска Добруджа. Тя е на основата на дисертационния му труд "Българското общество в Тулча през Възраждането“ като редовен докторант във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” в катедра „Нова и най-нова история на България“, научен ръководител: проф. дин Милко Стоянов Палангурски. За автора повече на сайта: www.csii.bg/project/nikolaitodorov/.

В сайта knizhen-pazar.net е анонсирана книгата в 6-те й глави по следния начинАдминистративно положение, демографски характеристики и стопанско развитие на Тулча в периода ХV-ХVІІ в. Демографски характеристики на Тулча от края на ХVІІІ в. до 70-те години на ХІХ в. Професионална структура на тулчанското население през 60-те и 70-те години на ХІХ в. Развитие на търговията. Създаване и дейност на тулчанското търговско дружество. Просветна дейност и културен живот на българите в Тулча. Църковно-национални бори на българите в Тулча и тулчанско. Национално-освободителните борби на българите в Тулча през 50-те и 70-те години на ХІХ в. Легенда на план на Тулча.

И на още едно специално място в интернет е добре да се надникне заради участието на д-р Тодоров (www.youtube.com/watch?v=LRbOQ75uu7U), като участник в предаването "100% будни" на БНТ, материал със заглавие "Не Свищов е първият освободен (български град), а Тулча". От него разбираме, че малко след средата на 19 в. в този град е живеела голяма българска общност, която е била най-голяма и най-представителна в града. Тя е играла важна роля и в лоното на Доростолска епархия с център Силистра, това личи от участието на тулчанската група в църковно-народния събор


.Няма коментари:

Публикуване на коментар