понеделник, 14 юни 2021 г.

Доц. д-р Румяна Лебедова за пандемията, преподаването в нови условия и за участието на Младежко ЕКСПО в Русенския университет


С участие на представители на Филиал Силистра към Русенския университет премина петото Иновативно младежко ЕКСПО в Русе. То бе в рамките 23-те пролетни празници на науката, които ежегодно Русенският университет и филиалите му в страната провеждат.

За проявата - доц. д-р Румяна Лебедова - дирестор на Филиал Слиистра ПРЕД Общинско радио-Силистра: „Инициативата е на академичното ръководство и на студентския съвет, но събитието се провежда под егидата министъра на образованието и науката. Участници са ученици и студенти, като всеки факултет и всеки филиал на университета е със свои представители. Включват се представители на различни клубове и лаборатории и представят онова, което е продукт на тяхната научно изследователска и творческа дейност.

Един много широк спектър на продукти може да види човек на това младежко иновативно ЕКСПО. Първите четири негови издания бяха с международно участие, но поради обстановката тази година то се проведе в рамките на русенския регион и филиалите в Разград и Силистра. Тази година се включиха около 250 участници които са представили своите разработки на 40 щанда. В рамките на експото се проведе и научна сесия.

Силистренското участие, представено от студенти, водени от доц. д-р Румяна Лебедова – директор на Филиал Силистра, и гл. ас. д-р Милен Сапунджиев, бе с изложба от 20 пана на тема „130 години Европейски дух в образователното дело на Силистра (1890-1913)“. Тя е изработена от Учебно-изследователска лаборатория „Културно-историческо наследство” към Филиала и финансирана с европейски средства чрез Областна администрация Силистра. На същата тема е и филмът, създаден от екип от преподаватели във Филиала, който е достъпен в интернет.

В нея се включват най добрите доклади на студенти докторанти и млади учени. В сесията тази година бяха включени общо 17 доклада, като студентите и докторантите ги представиха на английски език. От силистренския филиал в сесията участваха двама представители. В младежкото иновативно експо филиалът участва с представяне на интернет реклама.

Промяната в начина на обучение поради пандемията беше само още една възможност да подложим на изпитания своя професионализъм и творческите си възможности, според мен, годината приключи успешно, сесията беше организирана добре, за отбелязване е че вече тя се провежда в смесена форма и дистанционно и присъствено, така че студентите по никакъв начин не са били ощетени в нито едно отношение.

Няма коментари:

Публикуване на коментар