сряда, 30 юни 2021 г.

Силистра бе домакин на международен работен семинар по програма Интеррег на ЕС


В периода 28-30 юни в Силистра бе проведен международният работен семинар по програма Интеррег на ЕС (Дунавска Транснационална Програма в проект SIMONA) на тема, свързана с внедряване на транснационално хармонизирано вземане на проби от седименти, лабораторни анализи и протоколи за оценка в тестовите зони.
От българска страна ръководител на проявата е проф. Ирена ПЕЙЧЕВА от Геологическия институт при БАН, която е родом от Силистра: „Имаме избрани методи за създаване на хармонизирани протоколи, тествани в три района, като ние попаднахме в Южен Дунав (Долен Дунав), заедно с Румъния и Сърбия“Геологическият институт е основно водещо звено в направление „Науки за земята” при Българска академия на науките.


Проведено бе обсъждане – онлайн и присъствено, на резултати по казуси в Долен Дунав в български базови мрежи. Семинарът е замислен като полево обучение с демонстрация на техники за вземане на проби.
Материалите в него са по въпроси от компетентността и интересите на Министерство на околната среда и водите, както и други институции, включително регионални и местни екологични власти, заинтересовани страни, изследователи, промишлени структури и др.

Още от проф. Пейчева по споделеното пред репортер на Общинско радио Силистра: „Двудневният семинар е по два работни пакета: тренинг и обучение, насочени към държавни и регионални институции. Партньорите са от всички 14 държави, които са в басейна на река Дунав и са от различни университети. Целта на семинара е запознаване с тези хармонизирани протоколи от целевите групи по националните авторитети, т.е. национални организации, като МОСВ и „Басейнова дирекция“. Това са хората, които управляват плана за управление на басейна на река Дунав, и които правят след това мониторинга“.

В Поддържан резерват "Сребърна" продължи започналият в Силистра тридневен международен работен семинар по програма Интеррег на ЕС (Дунавска Транснационална Програма в проект SIMONA).


Взети бяха проби от езерото, за историята и особеностите на което като природен обект на участниците в семинара разказа силистренецът родом доц. д-р Георги Железов, ръководител на секция „Физическа география” в Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН. Посетен бе Природонаучен музей "Сребърна" с директор Елена Илиева, както и село Ветрен на брега на р. Дунав.

Няма коментари:

Публикуване на коментар