петък, 11 юни 2021 г.

В Силистра четат чрез баркод за паметници в интернет, в Тутракан - за старите си къщи

В България, а и по света, всеки град има своите архиткутрин емблеми и други забележителности, които обикновено внушават уважение към своите създатели, впечатляват с величието си и ни убеждават как и преди нас е имало творци, оставили трайни следи за поколенията. В малките населени места също имаме наследия, които и днес ни карат да ахнем пред достолепието на фасада, покрив, еркер или някой ъгъл на къща или обществена сграда, както и на паметен знак, бил по определен начин - често субективен, актуален за своето време, но полезен и за съвремието. 

Прави чест желаещите да съхранят за поколенията подобни богатства, защото е имало и периоди, когато това не е оценявано и дори са премахвани архитектурни чудесии и внушителни или оригинални паметници, които биха правили чест на всяка общност да бъдат притежавани и в бъдеще. Защото веднъж са урок, друг път са предупреждение, но винаги - свидетелство на времето, на транформации в съзнанието на хората; знаци са за промени в политически строеве и за др. особености на различните житейски ери и цивилизационни процеси.

От публикация във в. "Тутракански глас научаваме: "На 12.06.2021 г. от 17:00 часа в залата на Общински съвет Тутракан, СНЦ „Трансмариска” ще проведе демонстрационно събитие за популяризиране на уеббазираната система Smart Point "Старите къщи на Тутракан", по време, на което ще бъде показано как се достъпва информацията разработена по проекта, а също и за самия проект.

Историята на всяка къща е на сайта www.oldhouses.euреали­зация на проект на едноименната тема - съдържание на презентацията, включваща построени във виенски стил сгради. Проектът е финансиран от МИГ „Тутракан - Сливо поле“. Проектното предложение е насочено към повишаване ин­формираността на местните жители и туристите посещава­щи Тутракан и територията на МИГ за богатството на мест­ното културно-историческо".


Информационната система прилага нови технологии - чрез смарт телефон и специфичен матричен бар­код QR (Quick Response, т.е. бърз отговор), разпознаваем от специ­ални четци чрез камери на мобилни те­лефони, за да се стигне до информация за съответната къща. Баркодът се състои от черни модула, подредени в квадратен шаблон върху бял фон. 

По подобен начин в Силистра чрез проект през 2018 г. Регионална библиотека бе дадена възможност на туристите сами да си намират информация в интернет чрез баркодове по паметниците в града. Издирени са над 100 паметника, но дигиталните пластики са върху по-значимите 50 от тях. Като продължение на тази инициатива бе отпечатан и краеведски каталог, включващ освен паметниците, и фестивалите в региона. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар