вторник, 25 септември 2018 г.

Великотърновска изложба в Силистра


Проект „Европейци и великотърновци учили в Европа, с принос за обществено–икономическия и културен  живот в Търново” на Държавна агенция „Архиви” - София

На 1 юни 2018 г. стартира проект на Държавна агенция „Архиви” „Европейци и великотърновци учили в Европа с принос за обществено-икономическия и културен живот в Търново“, който се реализира с финансовата подкрепата на програма „Културно наследство“, модул „Културно наследство“ на Национален фонд „Култура“ с договор № 118-N-7/01.06.2018 г.

Проектът е обвързан тематично с обявената година на Европейското културно наследство през 2018 г., като целта му е за период от осем месеца да бъде изследван приносът на търновци, учили в Европа и приложили знанията си в родината и европейци, работили и допринесли за развитието на културата, образованието и в частност за обществено–икономическото развитие на Търновския край. Ще се даде възможност на младите хора, съвместно с преподаватели и експерти от Държавен архив – Велико Търново, да се включат активно в изследователския процес на документалното наследство.

Проектът предвижда изпълнение на шест модула: управление на проекта, изследователски, дигитализация, ателие „Фотографско приключение”, популяризация, публичност на проекта. В тях ще има широко участие на различни общности ( местните общности от пет области и българската общност в Румъния), на групи (ученици и студенти), а в случая и на отделни лица (експерти и специалисти), които са целеви групи по проекта и ще участват активно в реализацията му. 

В резултат на участието на 27 младежи и 4 експерти в изследователския процес ще бъде изградено отношение и разбиране към значимостта на документалното наследство, ще има доказан принос на българите към общоевропейската история, култура и достижения, посредством  обективността на архивния документ. 

Ще бъдат създадени четири продукта: една  мултимедийна изложба; една  изложба на винил,  дискове с  дигиталната изложба и   календар за 2019 г. Ще бъде изградена устойчива партньорска мрежа (трансгранична) от две държавни, една общинска и  една НПО структури, един университет и едно средно училище. Популяризирането в публичното пространство с традиционни, интернет и мултимедийни средства ще даде възможност на широк кръг от хора да се докоснат до документалното културно наследство .

Партньори по проекта са: Областна администрация - Велико Търново, Община Велико Търново, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” – Велико Търново, Профилирана хуманитарна  гимназия "Св. св. Кирил и Методий", „Демократичен съюз на българите в Румъния” – Букурещ, както и Държавните архиви в Русе, Габрово, Разград и Силистра. Медийни партньори -  в-к” Янтра днес” и радио „Велико Търново”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар