четвъртък, 20 септември 2018 г.

Започна академичната 2018-2019 г. във Филиал Силистра на РУ "А. Кънчев"


В зала „Проф. Славчо Иванов“ на Филиал Силистра при Русенски университет „Ангел Кънчев“ бе проведено тържество за откриване на новата академична учебна година. В него като представител на държавната власт участва областният управител на област Силистра Ивелин Статев, който приветства дипломираните в бакалавърската и в магистърската степени, както и първокурсниците в 4 от педагогическите и от инженерните специалности.

Със своето присъствие и послания към всички присъстващи съпричастността си към Филиал Силистра потвърдиха и представителите на местното самоуправление – председателят на ОбС Силистра д-р Мария Димитрова и Мирослав Тодоров – зам.-кмет на община Силистра. Приветствия имаше също от първокурсник, абсолвент и от студентка от Испания, която е в Силистра по международна програма.

От името на чл. кор. проф. дтн Христо Белоев – ректор на РУ „Ангел Кънчев“, към студентите и преподавателите поздравление поднесе проф. д-р инж. Пламен Даскалов – зам.-ректор по развитие, координация и продължаващо обучение.

Работата на Филиал Силистра представи и неговият директор доц. д-р Теменужка Богданова. Сред гостите бяха и двама от нейните предшественици – доц. инж. Димо Димов и доц. д-р Илияна Горанова, в момента председател на Клуба на учителя пенсионер „Иван Байчев“ Силистра, която наскоро бе избрана за почетен граждани на Силистра.

В своеобразния празник за първия учебен ден, част от който бе и ритуалът по раздаване на дипломите на отличници абсолвенти, се включиха и представители на различни институции, сред които РУО на МОН, Дирекция „Бюро по труда“ Силистра, ОДК Силистра, различни основни и средни училища, и др.

Да припомним, че в началото на м. април т.г. в Областна администрация Силистра бе проведена работна среща с участието на областния управител Ивелин Статев и на неговия управленски екип, както и на ръководството на Русенски университет „Ангел Кънчев“, представени от чл. кор. проф. дтн Христо Белоев – ректор на многопрофилния ВУЗ, и от проф. д-р Велизар Пенчева – председател на Общото събрание на най-голямото държавно учебно заведение в Северна България, което има филиали в Силистра, Разград и Видин.

Във форума, чийто инициатор е представителят на държавната власт в област Силистра, се включиха също административното ръководство и преподаватели във Филиал Силистра. В срещата участваха близо 40 души от област Силистра от държавни структури и служби на регионално ниво (РУО на МОН, Бюро по труда, браншови организации и др.), директори на училища, както и хора от бизнеса.

Проф. Белоев представи накратко Русенския университет, вкл. и трите му филиала в Североизточна и в Северозападна България, за да стане ясно, че в 50 бакалавърски и в 140 магистърски специалности се обучават общо над 8 хил. студенти – сред тях и около 300 от 17 други страни.
Няма коментари:

Публикуване на коментар