сряда, 26 септември 2018 г.

Европроект обучи 180 лични асистенти в зоната Силистра - Констанца

Седмица преди заключителната среща с медиите, проведена на 26 септември т.г. в Силистра, в крайдунавския град бе едно от последните събития – местна конференция в рамките на проекта „Общество за всички възрасти“(SAGE) по програма Интеррег В-А Румъния – България.

В него партньори са СНЦ „Младежка организация за Европейска Силистра“ село Айдемир и 3 общини от област Констанца в Република Румъния. На форума пред участниците от двете страни бе представена Трансгранична стратегия за заетостта и социалното приобщаване в селска среда, в която има много полезна цифрова и фактологична информация по темата, подходяща както за гражданите, неправителствения сектор, така и за институциите.  Този и други документи ще са на страницата в интернет, посветена на проекта. Отпечатана е брошурата „Ръководство на асистента по домовете“, в която текстовете са на български и на английски езици.

Оттам научаваме, че в България и в Румъния половината от населението живее в селска среда, но първична медицинска помощ се осигурява едва за по 40% от тях. Това налага час по-скоро да бъдат подготвени хора, които да обгрижват застаряващото население. По проекта във всяко от 4-те населени места са обучени по 45 т.нар. асистенти.

По прогноза за 2050 г. в обследвания трансграничен район за разлика от сега, когато делът на над 65-годишните е 17%, всеки трети от населението ще бъде над тази възраст (за сравнение – в световен мащаб е 1:5), , а за още след 100 години това ще стане 1:3. Ето защо темата „личен асистент“ става все по-актуално и иде реч за „квалифицирано лице, предоставящо различни от предоставяните от медико-санитарен персонал грижи на възрастни хора с ограничена самостоятелност“. Те ще могат да обгрижват възрастни и др. хора от 7 категории, спазвайки определени принципи и на базата на минимални стандарти за качество на услугата.

Пред аудиторията директорът на дирекция „Бюро по труда“ Силистра Милена Перчемлиева представи няколко възможности за обучение на безработни лица от областта, вкл. и благодарение на активности от страна на работодатели по линия на европейско финансиране.

На проведената пресконференция стана ясно също, че проектът е апел към хората да бъдат съпричастни към изпадналите в нужда, както и че като съпътстващо събитие е било представянето в Констанца на културно-историческото наследство на Силистра. Следващият проект е на тази тема с акцент върху рибарството като поминък.

Резултатите от проекта, вкл. по отношение на дръзката социална картина, ще бъдат пратени на общинската и областната администрации в Силистра, както и до министерствата, за да бъдат взети предвид при формиране на законодателство и социална политика в близките десетилетия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар