сряда, 26 септември 2018 г.

СНЦ превърна офис в Консултативен кабинет за борба срещу домашното насилие
В Силистра бе открит първи по рода си Консултативен кабинет за претърпели домашно насилие, който е към Кризисен център, и се обслужва от Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ – единствена по рода си неправителствена организация в област Силистра, реализираща социални проекти.

На практика предимно със собствени средства и труд бившият офис на организацията е превърнат в подходящо място за работа на юристи, социални работници и психолози. Възможно е да бъде ползван и като т.нар. синя стая, в която правораздавателните органи  ще разпитват деца.

В ритуала участваха представители на няколко институции – Областна и Общинска администрации, РУ на МВР, социална сфера, медии  и др. На участниците бе раздадена Програма за работа с подрастващи „СКРИТИ ПРЕД ОЧИТЕ НИ”

Тя предоставя инструментариум и има за цел да подпомогне с него работата на педагозите, давайки информация за същността, динамиката и последствията от домашното насилие. Домашното насилие е разгледано в най-общ план, като фокусът е за случаи над деца и подрастващи, като е развит ефектът върху развитието им, както и са посочени възможности за предотвратяване на неблагоприятни последствия.

Програмата е насочена към развитие на знания, нагласи, убеждения и ценности за ранна превенция и защита от домашно насилие. Тя включва различни методи за работа с децата в училищата, съобразена с особенностите на възрастта и пола – лекционна част, казуси, ролеви игри, интерактивни уроци и тренинги.     
   

Предложеният инструментариум  


позволява превъплъщаване в житейски роли, като участващите ще имат възможност да съпреживеят и да си въздействат чрез емоции, въображение и мисли. Децата, станали неволни жертви на домашно насилие, ще имат възможност да изразят и да анализират своите чувства на доверие, обида, обич, гняв, агресия и др. Успоредно с това ще имат възможността да се запознаят с поведенчески модели за справяне в различни житейски ситуации.

Пълният текст на програмата е достъпен на страницата на Женско сдружение „Екатерина Каравелова” www.ekaravelova.org (меню библиотека). Предстоящи събития и инициативи: 17.10. (провеждане на заседание на Експертен регионален консултативен съвет по проблемите на домашното насилие в област Силистра; 19.10. (провеждане на инициативата „Заедно по-добри“ в съчетание с благотворителни базари и концерт); 14.11. (провеждане на „Ден на отворени врати“ в Център за консултиране и превенция на домашно насилие).

До 15.11. предстои провеждането на 24 урока по училищата в седемте общини на област Силистра за приложение на Програма за ранна превенция, както и информационна кампания, насочена към борба и превенция срещу насилието над жени и вкъщи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар