вторник, 25 септември 2018 г.

Силистренските ловци поискаха групов лов на диви свине


В Силистра членове на ЛРД "Сокол 1", в което членуват 1 150 ловци поискаха промени, даващи им възможност да ловуват групово ис кучета диви свине. Според тяхната справка - миналата година са отстреляли 400 свини, а сега в режим на забрана - само 10-12. Изводите и препоръките написаха в декларация, изпратена до властите.  
 
В нея се казва:  Забраната за провеждане на групов лов на дива свиня в 2/3 от сдружението ще допринесе до свръх запас в пограничните райони и няма да бъде постигната целта за намаляване на популацията, която е основа за превенция на АЧС. През ловен сезон 2017-2018 г. при план за ползване на дива свиня 290 бр.изпълнението е 394 бр., като повече от половината от плана е изпълнен от пограничните райони на сдружението. Така забраната за групов лов без кучета е немислим в нашия район поради мозаечното разпределение на горските площи.   

Счита се, че ако има някакви ограничения, те трябва да са в цялата страна, тъй като, ловувайки с кучета, в съседните райони дивечът ще търси спокойствие в нашите. По тази причина и индивидуалният лов на дива свиня е крайно неефективен. Разрешителните за лов са за 2-3 дни и то на група ловци с един придружител.  
  
Държавно горско стопанство не е в състояние да осигури нужния брой придружители на желаещите ловци. По тази причина в предстоящата заповед се настоява за отмяна на присъствието на представител на ДГС, както и да се разреши индивидуално ловуване на ловци без удостоверение за подборен лов.    

Ловците с удостоверение за подборен отстрел на дива свиня са около 50-60 човека от 1 150 членове на сдружението. От отстреляните 12 бр. дива свиня от граничния район с Румъния няма открита положителна проба на АЧС. Обхождайки оградата от гр. Силистра до границата с Добричка област, няма следи от преминаващи диви свине.    

Има вероятност ловците от ловното сдружение от гр. Силистра да не провеждат лов нито индивидуален, нито групов без кучета. Високият запас на дива свиня в района неминуемо ще доведе до много щети на земеделските производители - това от своя страна носи висок размер на щетите, който трябва да плащат ловните дружини на сдружението.

Няма коментари:

Публикуване на коментар