четвъртък, 13 септември 2018 г.

15 септември - инициатива "Да изчистим България заедно"

Списък на замърсени зони и места на териториите на общините от област Силистракоито ще бъдат почиствани в рамките на кампанията „Да изчистим България заедно“ – 15 септември 2018 г. - по информация, постъпила в Областна администрация Силистра от страна на общинските администрации по места
 
Алфатар: Градски парк. Район на гравитачна чешма в центъра на града. Районите в близост до гробищни паркове. Зелени площи за обществено ползване. Спортни и детски площадки.
 
Главиница: Прилежащите територии на блатото в с. Малък Преславец.
 
Дулово: Районите около училищата и детските градини в населените места.
 
Кайнарджа: с. Кайнарджа – паметник на Димитър Дончев; централна част; училищен двор; детска градина; детски кът; чешми. С. Средище – централна част; дворове на училища; детска градина; чешми. С. Голеш – централна част; училищен двор; детска градина; чешми.
 
Силистра: Крепост „Меджиди табия“. Местност „Орехова гора“. Местност „Чатал чешма“.
 
Ситово: с. Ситово – двата парка в централната част на селото; района на открития канал за дъждовни води; гробищен парк; района на читалище „Христо Смирненски – 1940“. С. Искра – районите около две селски чешми; двата парка. С.Добротица – района на гара „Крушка“; стадиона; – Бабаяджанова чешма. С. Гарван – гробището. С.Босна – около читалището. С. Поляна – ул. „Първа“; района на гравитачната чешма. С. Ирник – гробището. С. Любен – стопански двор; ул. „Девета“ (ромска махала). С. Слатина – гробището.
 
Тутракан: Площад „21-ви септември“ – парк „Придунавски“ – пристанище; парк „Христо Ботев“ – зелена площ ул. „Беласица“; парк „Славянка“ – ул. „Бенковски“ – ул. „Ана Вентура“; ЖК „Възход“-и – зелена площ – боровата гора до автогарата; борова гора до градски стадион – площад „21-ви септември“; парк „Васил Левски“ – зелена площ; площад „Н. Вапцаров“ – ул. „Одеса“ – зелена площ – площад „Ст. Караджа“; парк „Добри Чинтулов“.
 
Подходящи за почистването са също места – публична собственост, където могат да се включат доброволците в кампанията, а именно поречието на р. Дунав в границите на гр. Силистра. Към момента то е улеснено от сравнително ниските нива на реката, и при евентуално желание доброволци да се включат в почистването му, ефектът за крайбрежието би бил много добър. Желаещите да се включат в почистването е нужно да бъдат внимателни за избягване на травми и наранявания, понеже крайбрежната ивица е обрасла с растителност, закриваща каменистата повърхност край брега.
 
И още: републикански път I-7 Шумен-Силистра, в участъка до местността „Гергана“; републикански път III-207 Тервел-Алфатар, в участъка до местността „Сухата чешма“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар