четвъртък, 23 май 2013 г.

Цветя за учители и за читалищни дейци в Алфатар

На оапашка за дъхав карамфил пред секретаря на община Алфатар Стефка Жекова

Цвете и за доайена на просветните дейци в Крайдунавска Добруджа

Накъде без предисловие на празника за буквите?

Кметът Йорданка Узунска връчва
поздравителен адрес за юбилея
на историчката Росица Иванова,
общински съветник

Поздравителен адрес за юбилея и
на физкултурника Стефан Стефанов 


Кметски доклад за празника

Хайде на хорото с оркестър от Силистра

Няма коментари:

Публикуване на коментар