четвъртък, 16 май 2013 г.

Педагози от област Силистра поканени на приема на президента за 24 май


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СИЛИСТРА
ул. “Шар планина” 75, п.к. 286 тел/факс:086/823-958;  е-mail: rio_silistra@mbox.contact.bgПедагози от област Силистра поканени на приема на президента за 24 май


община
населено място
училище/                       обслужващо звено
Данни на изявените училищни дейци
трите имена
длъжност
1
Тутракан
Варненци
Социално педагогически интернат "Хр. Ботев"
Ангел Георгиев Ройбов
директор
2
Силистра
Силистра
Ресурсен център
Александрия Николаева Петрова
психолог
3
Силистра
Силистра СОУ
 "Никола Вапцаров"
Янка Иванова Димова
начален учител
4
Силистра
Силистра
ОУ "Ив. Вазов"
Мара Драгнева Костова
учител по история и цивилизация
5
Силистра
Силистра
ПЗГ „Добруджа”
Лиляна Тодорова
директор
6
Тутракан
Тутракан
СОУ „Й. Йовков”
Соня Златарова
директор


Носители на почетната грамота „Неофит Рилски”

Камен Димитров Неделчев - директор на Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Н. Й. Вапцаров”, с. Средище, общ. Кайнарджа, обл. Силистра

Недка Николова Русева - директор на Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности, Силистра

Тодорка Славова – директор на ОУ „Св. Кл. Охридски”, с. Проф. ИширковоНяма коментари:

Публикуване на коментар