четвъртък, 23 май 2013 г.

„ДНЕС – ИНФОРМИРАНИ МЛАДЕЖИ; УТРЕ – УСПЕШНИ ЕВРОПЕЙСКИ ГРАЖДАНИ“Под това мото и добро пожелание премина информационната среща с млади хора от Силистра, Дулово, Ситово и Алфатар. Организатор и домакин беше Областен информационен център – Силистра (ОИЦ), като с това събитие ОИЦ се включи в инициативата на Община Силистра „Месец на младежката активност“. Всяка година Европейската комисия  поставя акцент върху определена тема - целта е да се повиши осведомеността, да се насърчи дебат и да се промени отношението. Годината на Гражданите (2013) е посветена на правата на хората и, в рамките на прояви в цяла Европа, се насърчава диалога между всички равнища на управление, гражданското общество и бизнеса с цел обсъждане на тези права и изграждане на визия за това как трябва да изглежда Европейският съюз през 2020 г. Затова колкото по-добре гражданите разбират правата си и колкото повече ги използват, толкова по-голяма ще е ползата, както за тях, така и за икономиката и за обществото на ЕС. Емилия Петкова от сдружение „Партньорство“ въведе присъстващите на срещата в тази тематика, постави въпроси за размисъл относно права, отговорности и задължения като граждани на ЕС, както и предложи полезни връзки и сайтове за информация.

Друга голяма и актуална тема за младите хора е работата по проекти. Все повече ученици се включват активно в реализиране на интересни идеи по различни програми и конкурси. По време на срещата бяха представени най-често допускани грешки при подготовката и изпълнението на един проект и бяха дадени практически  препоръки за избягването им.  Правилното определяне на цели и дейности, екип и партньори, времеви график и индикатори за измерване на резултата осигурява добър план за работа, а следването на този план гарантира успешно приключване и отчитане на проекта. Целенасочената и актуална информация е първата крачка към всяко начинание, защото работата по един проект започва с проучването на възможностите и запознаване с насоките за  кандидатстване. Тук е и ролята на ОИЦ – Силистра - експертите поканиха младите да посещават по-често центъра, където освен информация за Политиката на сближаване на ЕС и отворени схеми по Оперативните програми, младежите могат да поставят въпроси и да споделят теми, които ги вълнуват; да обсъдят трудности, които срещат при техните проекти; да получат приятелско отношение в приятна обстановка. От своя страна присъстващите оцениха високо усилията на информационния център и препоръчаха повече подобни срещи с целенасочена информация към младежите за техните възможности за обучение, работа, конкурси, инициативи.


Няма коментари:

Публикуване на коментар