четвъртък, 16 май 2013 г.

ОИЦ – СИЛИСТРА ОРГАНИЗИРА МЛАДЕЖКА ДИСКУСИЯ ЗА НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА СЛЕД 2014


Заедно ще разгледаме и обсъдим най-често допусканите грешки при подготвянето на проектно предложение, като ще дадем препоръки и насоки за избягването им. Всичко това с поглед в бъдещето – ще представим основните моменти в новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020. Основната ни цел е да помогнем на младите да се чувстват по-уверени и подготвени за предизвикателствата през Новия програмен период 2014-2020. Не е случайно и мотото на срещата: „Днес – информирани младежи; утре – успешни европейски граждани!“. ОИЦ – Силистра е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Няма коментари:

Публикуване на коментар