четвъртък, 23 май 2013 г.

Община Силистра награди изявените учители и абитуриенти на Випуск 2013В навечерието на 24 май – Ден на славянската писменост и култура се проведе традиционната среща на кмета на Община Силистра с изявени учители и абитуриенти от град Силистра. Срещата на най-добрите зрелостници от випуск 2013  с кмета д-р Юлиян Найденов се състоя от 11:00 часа в ресторант България. Той приветства всички присъстващи ученици и техните преподаватели : „Огромна радост е за мен да приветствам успешното завършване на Випуск 2013. Горд съм, че хора като вас ще представляват и ще допринасят за просперитета, както на Силистра, така и на България.“
Д-р Юлиян Найденов, Денка Михайлова - зам.-кмет „Хуманитарни дейности“, Ростислав Павлов - секретар на общината“,  Росица Димова - началник на отдел „Образование“, Габриела Миткова - началник на РИО – Силистра и Драга Неделчева - председател на постоянна комисия по образование в Общински съвет – Силистра връчиха грамоти на 59 зрелостници, положили неимоверен труд през своя гимназиален етап от образованието. След награждаването абитуриентите заслужено бяха поканени на празничен коктейл, организиран от Община Силистра.
Малко по-късно на деня се състоя и среща коктейл на д-р Юлиян Найденов с номинираните учители и директори на учебни заведения в община Силистра, където получиха признание за вложения труд, воля и търпение. И тази година комисия, с председател Денка Михайлова, избра девет най-добри учители из между 74 номинирани и двама от 31 директори, номинирани от 9 детски градини; 18 общински и държавни училища и 4 обслужващи звена в следните направления: 1. За постижения в педагогическата практика в предучилищната подготовка – Илиана Неделчева Василева – детска учителка в ЦДГ „Здравец“, с. Калипетрово; 2. За постижения в педагогическата практика в началния етап на основното образование – Янка Иванова Димова – начална учителка в ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра. 3. За постижения в педагогическата практика в културно-образователна област “Български език и литература ” – Ванушка Йорданова Димитрова – Учителка по български език и литература в ЕГ „Пейо Яворов“, гр. Силистра; 4. За постижения в педагогическата практика в културно-образователна област “Чужди езици ” – Александър Йорданов Господинов – учител по английски език в ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра; 5. За постижения в педагогическата практика в културно-образователна област “Математика, информатика и информационни технологии” – Гинка Георгиева Николова – учителка по математика в ПМГ „Св. Климент Охридски“, гр. Силистра. 6.      За постижения в педагогическата практика в културно-образователна област “Обществени науки и гражданско образование” – Иванка Стоянова Липчева – педагогически съветник в ПГСУАУ „Атанас Буров“, гр. Силистра; 7.  За постижения в педагогическата практика в културно-образователна област “Природни науки и екология” – Йорданка Атанасова Маринова – учителка по химия и опазване на околната среда в ОДК – гр. Силистра. 8.      За постижения в педагогическата практика в културно-образователна област “ Изкуства, бит и технологии и физическа култура и спорт” – Георги Кръстев Ташев – учител по физкултура и спорт в ПГМТ „Владимир Комаров“, гр. Силистра; 9.  За постижения в педагогическата практика в професионалното образование – инж. Латинка Великова Биволарова – Димитрова – учителка по професионална подготовка в ПГС „Пеньо Пенев“, гр. Силистра; 10. За най-успешен мениджмънт в предучилищната подготовка – Виолета Вълчева Йовкова – Директор на ЦДГ „Детелина“, с. Иширково; 11.  За най-успешен училищен мениджмънт – инж. Елена Петкова Александрова – Директор на ПГПТ „Евлоги Георгиев“, гр. Силистра.
Почетно отличие „Неофит Рилски” на Министерство на образованието, младежта и науката получиха Недка Русева – директор на Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности и Тодорка Славова – директор на ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Проф. Иширково. Удостоени с честта да присъстват на празничния коктейл при Президента на Република България имат Александрия Петрова – Психолог в Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности, Янка Димова – начален учител в ОУ „Иван Вазов“ гр. Силистра, Мара Костова – учител по история и цивилизация в СОУ „Н. Вапцаров“  в гр. Силистра и Лиляна Тодорова – директор на ПГЗ „Добруджа“ гр. Силистра.

Няма коментари:

Публикуване на коментар