вторник, 28 май 2013 г.

Информационна среща на тема „Европейски средства за бизнеса“ в ОИЦ - Силистра


На 30 май 2013 г., от 10:00 ч., Областен информационен център – Силистра организира информационна среща на тема „Европейски средства за бизнеса“. За участие са поканени представители на силистренски фирми, които се интересуват от възможности за подкрепа на своя бизнес. В последната година от настоящия програмен период по отношение на усвояването на европейски средства, все още има възможности за фирмите да кандидатстват с проекти по Оперативните програми и да направят инвестиции дори в условията на финансова криза. По време на срещата ще бъдат представени отворените процедури – „Енергийна ефективност и зелена икономика“  и „Внедряване на иновации в предприятията“. Ще се разяснят както условията и насоките за кандидатстване, така и изменените нормативни документи, които касаят изпълнението на проекти. Присъстващите ще се запознаят и с предварителната информация по още една схема за кандидатстване – „Технологична модернизация в малки и средни предприятия (МСП)“, която се очаква да стартира през  второто тримесечие на 2013 г. На място в центъра, фирмите ще имат възможност да се срещнат с представители на банките-посредници по инициативата Джереми - финансов инструмент, чрез който МСП могат да получат кредити при облекчени условия и лихвени проценти.


Няма коментари:

Публикуване на коментар