неделя, 19 май 2013 г.

Постфактум от представянето на "Ракурси"Обръщение от автора - Йордан Георгиев:
           Уважаеми приятели, радвам се, че приехте поканата ми, за да станем част от поредното общуване с духовността в условия на икономическа криза. Този път повод е моята книга „Ракурси”. Тя е условният домакин на възможността да бъдем заедно на терена на информацията, съхранена завинаги за времето и във времето. Ние имаме необходимост да знаем какво се е случило с нас и около нас, за да вземаме правилните решения. В този смисъл всяка книга е информационна банка, авоарите на коята се оскъпяват с годините. С днешното представяне правим официално публично достояние на новия духовен продукт, , съдържанието на който се отнася до Силистра и до нашия край. В над 300 журналистически материала се оглежда близкото ни минало, сгушено в надеждата да бъде забелязано, разбрано и оценено. Държа да отбележа, че те са снимки на събития и факти, зад които стоят конкретни хора и институции. В този формат моето мнение като журналист отсъства, но то може да се усети в подтекста и между редовете. При това само и единствено в контекста на моментното отношение към тях.
         Възможно е да се намерят читатели, които да проявят критичност към формата и съдържанието, както и към подбора на материалите. Мое е правото да твърдя, че те автентични и отговарят на действителността през последните 15-20 години. Имал съм привилегията да бъда част от тези събития и съм се почувствал задължен да ги оставя за поколенията. В името на приемствеността между тях и на традицията да си завещаваме снимки на времето, в което живеем.
         Намирам за необходимо да споделя, че днешното представяне е по-скоро един ритуал, който вписваме в Националната библиотечна седмица в Силистра. Радвам се, че „Ракурси” става част от нея. Искрено вярвам, че обществото ни се нуждае от различни гледни точки, в сблъсъка на които избухва уникалната възможност да се роди истината. Няма по-подходяща аудитория от настоящата, пред която да обявя, че средствата, вложени в книгата са лична моя инвестиция, реализирана по неповторим начин от печатница ТИБО, мой неизменен партньор през последните години.
Благодарение на дарители, книгата ще достигне до стотици читатели: на първо време в близо 50 библиотеки от област Силистра и най-вече в системата на „Глоб@лни библиотеки - България” – чрез дарителството на активисти от БСП – Силистра, вкл. Областният съвет.
Общинският съветник Александър Сабанов прие поканата да стане дарител на по една книга за 27 Клубове на инвалида и пенсионера, както и на клубове към читалища в общината. Съюзът на българските журналисти има възможността да осигури по един екземпляр на всички областни библиотеки – близо 30 в страната. Около 20 са и училищата в областта, които ще получат книгата чрез спонсорството на ЖОАН ЕООД – „Магазин за майстора” – Силистра. Заявка за свое отношение към тази форма на разпространение на книги има и Общински съвет – Силистра в лицето на неговия председател д-р Мария Димитрова. Мое лично дарение – 5 екземпляра от тиража, е за Регионална библиотека „Партений Павлович”, както преди това на книгите ми „Да случиш на живот” и „Налице и наопаки”.

         Доц. д-р Румяна Лебедова:
„Ракурси” е жанрово синкретнична, изградена от фрагменти. Всеки текст е относително самостоятелен, но е вписан и в контекста на цялото. Това от своя страна пресъздава духовния, икономическия и политическия живот в Силистра и областта. Така книгата улавя пулса на същностното за региона, откроява характерологичното, съхранява специфичното като атмосфера и информация.
         Текстовете са публицистични. Авторът ги гради на основата на фактологичното. Те са с репортажен характер, написани в стила на популярното, но уплътнени в документалната основа. Това прави книгата ценен труд, в който е събрана информация за културните прояви и за духовните символи на региона; за чествания, които скрепяват връзките между поколенията и ни приобщават както към националната памет, така и към процеса на вписване в голямото европейско семейство.
         Разбира се, текстовете носят информация и за самия автор, който, ако и да се стреми към безпристрастност, все пак, дори и подборът на факти и чрез стила, изразява отношение към събитията. Информацията е изключително богата – театрални спектакли, публични лекции, кръгли маси, конференции, родови срещи, изложби, юбилеи, откриване на културни обекти, фрагменти от интервюта; информация за гостувания на наши учени и културни дейци..., картината е богата, информацията – още повече. Ако и да изглежда някак аморфна, всъщност структурата има своя замисъл – да пресъздава живота в самата му непосредственост и неподправеност; да очертава общия дух от различни гледни точки, да представи в различни ракурси културния живот в областта.
         Аз лично оценявам като значима информацията, която има краеведски и културологичен характер – за мощите на св. Дазий Доростолски, за емблематични християнски духовници, свързани с нашия край; за параклиси и църковни храмове, и манастири; за свети места и обичаи; за археологически обекти и музейни експонати; за отколешни традиции и за такива, които се създават в нашето съвремие.
         В книгата има материал, който би удовлетворил любопитството на всеки; би обогатил знанията му за нашия край; би го изненадал с богата и разнообразна информация. Не липсват и материали, които представят драматични ситуации – закриването на театъра в Силистра, например. Допълнителна стойност на книгата придава и богатият снимков материал. 
        

Няма коментари:

Публикуване на коментар