четвъртък, 23 май 2013 г.

Изнесено заседание на ОбС - Алфатар в село Алеково

Председателят на съвета Златка Питакова обявява дневния ред


Кметът Йорданка Узунска представя отчета за изпълнението на взетите решения
 от февруари до април - 3 изпълнени и 16 в процес на изпълнение

Съветническа размисъл

И още една размисъл

Администрацията в очакване да помогне за вземане на решенията

А героите от войните очакват следващия празник

Няма коментари:

Публикуване на коментар