събота, 11 май 2013 г.

Над 100 бизнесмени от Крайдунавска Добруджа на среща с Пламен Орешарски
         В последния ден на предизборната надпревара в Силистра се проведе среща с с макроикономиста Пламен Орешарски. Над 100 души от бизнеса, вкл. селскостопански производители се отзоваха на поканата за срещата. В нея бяха зададени въпхроси, свързани с икономиката на страната и в частност на Добруджа; за здравеопазването, инвестициите и отношенията между институциите. Орешарски твърди, че не е привърженик на целенасочените мерки, вкл. към определени райони, а предпочита общия план и благодарени ена него решаване на частните въпроси. Причината: общите услови яса по-важни, отколкото специалните мерки за „периферията”. Голямата грешка на ГЕРБ е била „доста хаотичната икономика от административно-силов тип".
         „Зърнопроизводството е добре развит сектор, но трябва отделен разговор за обсъждане на стимули за разширяване на бизнеса изцвън него – примерно за инвестиране в технически култури и в преработка на продукция”, заяви Орешарски. Той прогнозира „инерционен момент” в икономиката в близките месеци след изборите.  Засегнати бяха и проблеми в здравеопазването. Според госта, „проблемът е, че правителството работеше без концептуална идея и в отсъствие на резерв в бюджета”. Трябвало да има здравни карти и здравни досиета  крайна цел: разширяване на достъпа до болнична помощ.
         
         

Няма коментари:

Публикуване на коментар