понеделник, 13 февруари 2017 г.

На сайта www.grao.bg - справки в избирателните списъци

Сайтът на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен. Сайтът  може да бъде достъпен на адрес: www.grao.bg/elections.
Чрез сайта може: 
* Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване
* Да се подаде искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации. 
* Да се информирате за секциите и местата на гласуване.

Няма коментари:

Публикуване на коментар