четвъртък, 2 февруари 2017 г.

Силистренският парламентарен РИК в почти същия състав като президентския

Момент от политическите консултации
при областния управител Стоян Бонев
Миналата неделя в Областна администрация Силистра областният управител Стоян Бонев проведе консултации с представители на политическите сили в областта, за оформяне на предложение за състав на Районна избирателна комисия Силистра, която да работи за парламентарните избори за 44-ото Народно събрание на Република България. 

Няколко дни по-късно ЦИК назначи Районната избирателна комисия в 20-и изборен район - Силистренски, за изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Председател на комисията в състав от 13 души е Теодора Тодорова - ГЕРБ, заместник-председатели са Димитър Петров - Коалиция "БСП Лява България", и Илкай Алиосман - ДПС, секретар Милен Илиев - Коалиция "Реформаторски блок". Членове: Иванка Милушева, Гинка Катева, Велико Димитров, Георги Балушев, Севда Хюсеин, Димитър Василев, Димчо Кьосев, Ренета Топалова-Димитрова и Добринка Кирчева, като сред тях освен представители на горепосочените партии са още представители на Коалиция АБВ, партия "Атака", Коалиция ПФ и Коалиция ББЦ. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 4 февруари. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в три дневен срок от обявяването му.


Правителството възложи на вицепремиера по вътрешен ред и сигурност и министър на отбраната цялостната координация на дейностите, свързани с организационно-техническата подготовка на изборите за Народно събрание на 26 март. Той организира подготовката и произвеждането на изборите извън страната. В задълженията му влизат още и дейностите по съгласуване с Централната избирателна комисия (ЦИК) на условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, съхранението на техническите устройства за машинното гласуване.

Министърът на финансите трябва да внесе в Министерския съвет проект на план-сметка за разходите по организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и националния референдум, съгласувана с ЦИК. Той трябва да предложи и проект на тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по БНТ и БНР и техните регионални центрове.

Министърът на вътрешните работи ще организира изпълнението на дейностите от компетентността на МВР, а министърът на регионалното развитие и благоустройството ще координира изготвянето и публикуването на избирателните списъци.

На правителственото заседание беше приета и план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на избори за народни представители. С одобрените средства в размер на 29,9 млн. лева ще се финансират дейностите по организационно-техническата подготовка и провеждането на вота. Актът на Министерския съвет е в изпълнение на чл. 18 от Изборния кодекс. Средствата по план-сметката ще се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2017 година.

Няма коментари:

Публикуване на коментар