сряда, 22 февруари 2017 г.

Вечер на майчиния език в Дулово

Международният ден на майчиния език – 21 февруари, бе отбелязан подобаващо с богата поетично- музикална  програма в Дулово. В зала №1 на общината самодейни групи, фолклорни групи, ученици, млади таланти  и вокалисти очароваха присъстващите със своите изпълнения на песни, рецитаторски умения и талант. Празничната програма продължи час.         Празникът, обявен от организацията към ООН (ЮНЕСКО), председателствана от Ирина Бокова (България), бе организиран от местни читалища в партньорство заедно с община Дулово.

Специални гости бяха Хатидже Байрамова, дългогодишна солистка на някогашния театър за турска етническа култура в град Шумен, и поетът Наим Бакколу. Заместник кметът по „Хуманитарни дейности“ Доротея Тотева представи от името на кмета на общината д-р Юксел Ахмед поздравителен адрес. Поздравителни адреси още от Министерство на културата; от областния управител на  област Силистра Петко Добрев, родом от Дуловско; от Сезгин Галиб, председател на председател на Общински съвет; от евродепутата Филиз Хюсменова, родом от Силистра; както и от представители на други институции.

Езиковото многообразие е един от най-мощните инструменти за съхраняване на материалното и нематериално наследство на човечеството. ЮНЕСКО подкрепя страните, които използват пълноценно всички методи на диалог и предаване на знания, насърчават езиковото многообразие и съхраняването като ценност на всеки майчин език, където това е възможно, и по този начин утвърждават културното многообразие като част от съвременната човешка цивилизация.
Уикипедия: Родният език, наричен още първи език (за даден човек), или още майчин език, е езикът, който човек научава първо, и който човек обикновено започва да усвоява още от раждането си. Родният език на даден човек е основата на неговата социолингвистична идентичност. Всеки човек е най-добър именно по своя първи език, и обикновено не владее толкова добре другите езици, които учи впоследствие, ако въобще учи други езици през живота си. Човек, който владее само своя първи език, се нарича едноезичен. Човек може да има два или повече родни езика или пък може след първия си език да научи втори език или повече езиции поради една от тази причини   човек да е съответно двуезичен (билингв) или многоезичен, т.е полиглот

Няма коментари:

Публикуване на коментар