сряда, 1 февруари 2017 г.

В Дулово стартира Център за обществена подкрепа

На 1 февруари 2017 г. в град Дулово бе открит ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА, с ръководител Магдалена Панева и членове на управата му: Гюнер Мехмед - педагог, Райфе Сюлейман  - психолог, Елена Трендафилова - социален работник. Центърът се намира на адрес: ул. "Св. св. Кирил и Методий" №11, познато на дуловци като бивше ученическо общежитие.- Работно време (от понеделник до петък): 8:30-12:00 часа;12:30-17:00 часа.

По Кворум Силистра: Спазвайки традицията, екипът на Центъра посрещна на откриването с хляб и сол гостите: д-р Юксел Ахмед, кмет на Община Дулово, заместник- кметовете Юксел Исмаил и Доротея Тотева, Мая Димитрова, (директор на РДСП Силистра) и др. - директори и заместник-директори на учебни заведения, представители на общински и държавни институции. 

Кметът приветства екипа, който ще осъществява новата социална дейност, която отдавна в общността е отчетена като необходимост. Той изказа своята удовлетвореност, че в тези нелеки времена, ползотворното сътрудничество между местната власт, регионалните и националните институции дават възможност да се реализира такъв комплекс от социални услуги, за да бъдат разрешавани успешно проблемите на децата и младежите, на жителите на общината. 

От името на държавната институция, която представлява в област Силистра г-жа Димитрова поднесе поздравителен адрес и изказа благодарност за добрата воля и усилия на общинското ръководство да реализират Центъра за обществена подкрепа. 

Г-жа Тотева представи екипа на Центъра и покани присъстващите да разгледат приветливите и просторни помещения, които са обновени и се намират в сградата на бивше ученическо общежитие. Социалните услуги, които ще се предоставят в Центъра са насочени към предотвратяване на раздялата на деца от техните семейства, превенция на насилието и отпадане от училище, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семействата в риск, оценяване и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви. 

Центърът за обществена подкрепа се намира в сграда  до СУ "Васил Левски" в Дулово, което е най-голямото в момента в област Силстра сред общо 48 училища. Помещенията на бившето общежитие са ремонтирани, оборудвани и обзаведени по проект. В него потребителите могат да ползват услугите на психолог, педагог и социален работник. 


Информация и снимки: Фейсбук-профил Гражданското общество

Няма коментари:

Публикуване на коментар