събота, 4 февруари 2017 г.

Машинното гласуване - предизвикателство не за избирателя, а за секционните избирателни комисии

В заседателната зала на Областна администрация Силистра бе проведена работна среща с участието на всички страни – областна и общински администрация, РИК и др., участващи в подготовката и провеждането на предстоящите на 26 март избори за 44-о Народно събрание на Република България на територията на 20-и многомандатен изборен район Силистра.

В него има 220 избирателни секции, съответно толкова е броят и на секционните избирателни комисии, чиито членове са утвърдени от щабовете на политическите коалиции и партии, представени в 43-ия парламент, работи на който приключи наскоро.

Срещата бе свикана по идея на 13-членната Районна избирателна комисия Силистра с председател Теодора Тодорова и бе осъществена със съдействието на областния управител Стоян Бонев.

Г-жа Тодорова сподели най-големите проблеми, стоящи пред Комисията, които са повод за срещата, целяща да бъде улеснена организацията на изборите, вкл. и заради масовото въвеждане на т.нар. машинно гласуване, превръщащо изборния процес в предизвикателство преди всичко на СИК, РИК и ЦИК.

Направени са предложения, които до вторник – 7 февруари, политическите партии и общините – кметове и секретари, трябва да обсъдят и на базата на обратната връзка РИК ще изготви Оперативен план за организация, подготовка и провеждане на изборите за народни представители в област Силистра.

Както е известно, на базата на този план две седмици преди изборите ще бъде извършено обучение на ръководствата и членовете на СИК. За пръв път ще бъде наблегнато изключително много на индивидуалното обучение на всеки член на комисиите, за да усвоят тънкостите на попълването на протоколите.

Предложено е на трите най-масови партии – ГЕРБ, БСП и ДПС, от които е най-голям броят на участниците в СИК, а и на останалите партии, в нощта на изборите да имат свои представители при представяне на протоколите, за да съдействат на РИК за приключване по-бързо на съвместната им работа.

В този случай на едно място се събират до 800 души и има нужда от посредничество при издирване на конкретни хора при решаване на възникнали проблеми. Не е изключено по общини всички членове на СИК да бъдат събирани на едно място, за да бъдат при необходимост на разположение при оправяне на сгрешени протоколи, като по този начин ще се избегне издирването на необходимите хора.

ЦИК назначи Районната избирателна комисия в двадесети изборен район – Силистренски за изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Председател е Теодора Тодорова (ГЕРБ), заместник председатели са Димитър Генов (Коалиция „БСП Лява България“), и Илкай Алиосман (ДПС), секретар - Милен Илиев (Коалиция „Реформаторски блок“), и членове: Иванка Милушева, Гинка Катева, Велико Димитров, Георги Балушев, Севда Хюсеин, Димитър Василев, Димчо Кьосев, Ренета Топалова-Димитрова и Добринка Кирчева, представители на досега представени в парламента коалиции и партии. Районната избирателна комисия встъпи в правомощията си на 4 февруари. Само двама от 13-те членове на Комисията не са работили и в предишния й състав при провеждането на изборите за президент на Република България в края на миналата година.

Теодора Тодорова, която за пореден път е председател на избирателна комисия и вече има натрупан опит и впечатления, сподели и цифри, представящи картината:
- Над 30% от председателите на СИК не са участвали през есента на миналата година в проведеното обучение, което е условие за проблеми при попълването на протоколите;
- 22 от СИК на президентските избори са били събирани допълнително, за да си довършат работата;
- рекорд е поставила една СИК, работила още 12 ч., защото е имало нужда от уточняване на резултата; със забележката: председателят на комисията е бил назначен в деня на изборите и не е бил обучен;
- на първия тур на президентските избори 8% от комисиите попълнили коректно протокола във връзка с машинното гласуване ,проведено експериментално в малък брой секции в няколко общини в област Силистра (на втория тур  - 22%);
- очаква се на тези избори над 40% от СИК да имат подобни проблеми;
- на президентските избори всеки трети от протоколите в СИК е писан от член на комисията, а не от председател, зам. председател или секретар, поради което на тези избори ще се гледа при предаването на протоколите да бъде този, който го е попълнил, за да не се губи време при евентуални поправки; 
- при предишните обучения, правени по места в общините от страна на членове на РИК Силистра около 40% от членовете на комисиите са пропуснали обясненията й, което обяснява по-късно направените от тях грешки.

Няма коментари:

Публикуване на коментар