петък, 3 февруари 2017 г.

Обществен съвет в Проф. Иширково определи значимите през 2017 г. събитие в селото


Общественият съвет към кмета на село Проф. Иширково Стоян Нечев проведе първото за 2017 г. заседание с участието на председателя на ОбС Силстра д-р Мария Димитрова и на двама отговорни представители на общинска администрация - секретаря на общината Ростислав Павлов и Цветана Игнатова - директор на дирекция "Хуманитарни дейности". Приет бе културния календар за 2017 година. По значими събития за селото през годината: честване на 110 г. от НЧ "Просвета-1907" през м. май; честване на 130 г. на ОУ "Св. Кл. Охридски" през м. ноември; провеждане на пореден събор "Иширково пее и танцува" в памет на хореографа Стоил Енчев, през м. септември. Решено бе да се проведе общоселско събрание на 19.02.2017г. от 10 ч. за отчитане на работата на кметството през 2016 г. и за определяне на приоритетите за 2017 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар