четвъртък, 23 февруари 2017 г.

Министерства разглеждат проблеми на общините от област Силистра


Областният управител на област Силистра Петко Добрев бе първият сред колегите си в страната, представил пред членовете на Министерския съвет на Република България проблеми на общините в областта, решаването на които е зависело от административни актове на държавата в лицето на министерства и различни ведомства, но реализирането им е било забавено.

„По мое предложение, прието от министър-председателя Огнян Герджиков, започнаха тези тематични срещи в дните, когато се провеждат заседанията на министрите, като след Силистра бяха изслушани и проблеми в област Добрич“, заяви на брифинг с медиите г-н Добрев. Пред журналистите той представи в резюме част от въпросите, които е предложил на вниманието на министрите, като работата по тях е продължила впоследствие в съответните администрации.

Заедно с Областна администрация Силистра в Министерство на земеделието започва анализ на два фактора: развитието на формите на стопанисване на земята в областта и процесите на демографията в района на базата на данни от агростатистика; търси се връзка и в правенето на разлика между термините земеделски и селски райони.

Проблеми с преписки в различни министерства – МРРБ, МОН и др., с поискани държавни имоти да станат общински са поставени от името на общините Алфатар (проблем, останал без отговор почти година), Тутракан (по повод фериботно съоръжение в града и евентуално изграждане на товарен пристан край Пожарево) и Главиница (ученически лагер и бившата помпена станция в Малък Преславец), тъй като евентуалното им придобиване би позволило на местните общности да кандидатстват по проекти.

В министерство на туризма е постигната договорка в края на м. март в Силистра да бъде проведена работна среща, която да разгледа законодателни и други видове пречки във връзка с развитието на дунавския туризъм. В момента по някои проблеми разрешителният режим минава през 7 министерства, тъй като всяко от тях разглежда дунавското крайбрежие. „Желанието ни е река Дунав да бъде не само действаща граница, а и икономическа територия“, каза още г-н Добрев. Поставен е въпросът с неуредения режим на някои природни феномени.

Финансовото министерство е запознато и с проблем на община Главиница относно финансови корекции по два проекта за около 4 млн. лева, тъй като решаването му било възможно да стане и чрез тристранно споразумение. За него е дадено вече принципно съгласие, но инициативата трябва да дойде от двата управленски органа, имащи отношение към проектите, по които са санкциите.

При срещите в екоминистерството е издействана заповед за създаване на комисия за разглеждане на докладна записка относно предложение на областния управител във връзка са статута на Поддържан резерват „Сребърна“ и превръщането му в национален парк, даващ други възможности за развитие на туризма и на самия обект, в момента управляван от РИОСВ Русе.

Министерство на туризма също е било адресат на поставен проблем: не е започнал проект с участието на Областна администрация на Силистра относно описване на паметници на културата поради липса на мостово финансиране, а неосъществяването му би попречило за кандидатстване по други проекти чрез програмите за трансгранично сътрудничество.

Няма коментари:

Публикуване на коментар