понеделник, 20 февруари 2017 г.

Вечер на майчиния език в Дулово, посветена на специален международен ден, определен от ЮНЕСКО

На 21 февруари 2017 г. от 16  часа в зала № 1 на община Дулово е поетично-музикална вечер, посветена на Международния ден на майчиния език. Тя е организирана от народните читалища заедно с община Дулово. 

Празникът е посветен на опазването на езиковото и културното многообразие по света. Международният ден на майчиния език се отбелязва за пръв път през 2000 г. като всяка поредна година честването има различен акцент. Запазването и съхраняването на повече от 6000  езика, които съществуват в света, е сред основните цели на ЮНЕСКО.

Организацията e към ООН и счита езиковото многообразие за един от най-мощните инструменти за съхраняване на материалното и нематериалното наследство на човечеството. Тя активно подкрепя страните, използващи пълноценно всички методи на диалог и предаване на знания, насърчаване на езиковото многообразие, запазвана на образованието на майчин език, където това е възможно и по този начин се стреми да утвърди културното многообразие като обществена ценност.

Езикът е тясно свързан с културата на всеки народ. С изчезването на даден език, характеризиращ една област, се получава културно обедняване, което засяга цялото общество: по-малко възможности за комуникация и обмен в диалога, както и в разбирателството между различните култури.

Родният език е сърцето, чувствата и ключът за връзка с минало и бъдеще, както и за приемственост между генерациите. Всяка общност, хора и култура го използва като средство за предаване на знания от поколение на поколение. Ако изчезне езикът, изчезва и културата на съответната среда. Предизвикателство е да се погледне на културните различия не като на пречка, която трябва да прескачаме, а като на богатство, към което да се стремим.

Няма коментари:

Публикуване на коментар