четвъртък, 2 февруари 2017 г.

Прояви през м. февруари в община Силистра

ОБЩИНА СИЛИСТРА
ДРЕКЦИЯ "ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ"

2.02. - 28.02. 2017 г.   ►”Шедьоври от световните галерии» - изложба 
РБ „П. Павлович”           на репродукции от фонда на библиотеката
І-ви етаж


2.02. - 28.02. 2017 г.   ►”Изкусният разказвач Емилиян Станев» 
РБ „П. Павлович”           изложба с материали от фонда на 
 I-ри етаж                     библиотеката по повод на 110- годишнината от 
                                     рождението на българския белетрист, академик 
                                     (1907–1979)

2.02. - 28.02. 2017 г. ►”140 години от смъртта на А. С. Пушкин (06.06. 
РБ „П. Павлович”          1799 г. - 10.02. 1837 г.)”- изложба на библиотечни 
ІI-ри етаж                     материали

8.02., 17.00 ч.          ►Представителна изложба - скулптура 
Художествена галерия на преподаватели и студенти от НХА - София по
                                    повод 120- годишнината от създаването на 
                                    Националната художествена академия


14.02 - 18.02.           ►Седмица, посветена на Галилео Галилей в 
НАО „Галилео Галилей” Народна астрономическа обсерватория


14.02., 14.30 ч.      ►Училищни тържества по случай 14 февруари - 
училищата               Св. Валентин


14.02., 10 ч.          ► „Да даде Св. Трифон, да даде голям род
Народните читалища берекет …” – пресъздаване на народния
                               в Община Силистра обичай със зарязване на лозе и                                       общоселски тържества

22.02., 9 ч.            ►Международен ден срещу тормоза в училище 
училищата              „Ден на розовата фланелка” - общински и 
в Община Силистра  училищни инициативи


22.02., 17 ч.          ►Премиера на книгата "И в духовността заедно" 
РБ „П. Павлович”    на Йоанна и Веска Михайлови
зала „Диоген Вичев”


24.02., 17 ч.          ►Шестнадесети Национален поетичен конкурс 
Заседателна зала  „Любовта е пиянство или пиянство от любов”  
Община Силистра   (награждаване)                                                                                           
27.02., 11 ч.           ►Творческа среща с председателите на народните 

Заседателна зала    читалища в Община Силистра по повод 1-ви март-
                             на Община Силистра Ден на самодееца и любителското                                 художествено творчество

Няма коментари:

Публикуване на коментар