четвъртък, 7 октомври 2021 г.

НПО от Силистра и университетът във Велико Търново в общ за насилието в семейството

6 октомври 2021 г. 


Национален пресклуб на БТА във Велико Търново. Представяне на проекта на Женско сдружение "Екатерина Каравелова" Силистра и Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Тема на проекта "Социално-психологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопнихологическите особености спрямо европейските ценности и политики".

На снимката: Манол Манолов, Фристина Георгиева, Галя Иванова

По информация от кореспондента на агенцията в старопрестолнината, "Проучване ще изследва психологическите и етническите предпоставки за зараждане на насилието в българското семейство", съобщи Христина Георгиева - председател на неправителствената организация Женското сдружение „Екатерина Каравелова“ от град Силистра“. В пресконференцията от негово име се включи и юристът Галя Иванова – програмен координатор на проекта, която разясни някои от моментите в работата на организацията с жертви и с извършители на домашно насилие.

Георгиева посочи, че организацията работи по темата на регионално ниво от 2002 година и е лицензиран изпълнител на социални услуги – от 2011 г. поддържа Консултативен център, има грижа в Силистра за Кризисен център за жени, претърпели насилие – заедно с техните деца, за Център за обществена подкрепа и др. За този период от сдружението отчитат, че средно на година около 50 души, като от тях всеки трети е дете, биват настанявани в Кризисния център в града, а още толкова пострадали търсят консултативна подкрепа, вкл. юридическа.

Сдружението е кандидатствало с горепосочения проект пред Европейското икономическо пространство и е спечелило финансиране за неговата реализация до януари 2024 г. в рамките на 85 162 евро. Проектът е в партньорство с преподаватели от Великотърновския университет – катедра „Психология“, чийто ръководител проф. д-р Велислава Чавдарова участва в пресконференцията заедно със свои колеги. С тяхно участие ще бъде проведено дълбочинно национално представително изследване, което ще трябва да покаже нагласите на българина към насилието и половоролевите стереотипи в обществото, посочи д-р Манол Манолов, преподавател в катедрата, в която е главен асистент. В ролята на анкетьори ще влязат студенти.

Паралелно с това експертна група от преподаватели в университета ще изработи карта на областите, в които има случаи на насилие, съпроводена с анализ на етнографските и културологични особености, а монография ще проследи развитието на българското семейство от миналото до наши дни.

Великотърновският университет ще въведе от следващата учебна година нов цикъл лекции – „Психология на българското семейство", предвиден за учебната програма по „Етнопсихология“, с които ще се даде възможност на студентите да придобият умения за редуциране на погрешни възприятия за семейството и ограничаване на стереотипите, базирани на половото неравенство и насилието основано на пола, посочиха от екипа.

Крайната цел е разработеният на базата на изследванията по проекта анализ да послужи за основа на предложения за конкретни законодателни инициативи, свързани с приложението на Закона за защита от домашно насилие. Предвидени са три срещи с народни представители, както и една среща с представител на Европейския парламент, които да бъдат запознати с темата и с проекта за предложения за нови моменти в законодателството, свързани с нея – с превантивната работа и с интервенцията.

В допълнение: до края на настоящата година ще излезе монография, представяща в исторически план темата за насилието, проследена по исторически извори, оставили сведения за този проблем в семейната среда и в традициите на българската общност. Предварителното проучване показало, че България е може би единствената страна в ЕС, в която няма експертиза по въпроса, което прави проекта още по-актуален и с практическа насоченост.

В рамките на пресконференцията стана известно, че в страната по социални програми работят неправителствени организации в областите София, Перник, Хасково, Варна, Бургас, Разград, Русе и Силистра. По въпроса обаче специално за домашното насилие липсва устойчиво финансиране – обикновено през Министерство на правосъдието – примерно по 4 месеца годишно на проектни начала, а в останалото време се работи на доброволен принцип.

Няма коментари:

Публикуване на коментар