вторник, 12 октомври 2021 г.

Подвижен свети престол на Доростолска епархия с богослужения в скалните манастири по Сухоречието в Добруджа

Доростолският митрополит Яков обяви наскоро пред журналисти по време на първата си среща с медите година след назначаването си начело на епархиятаче вече е готов т.нар. подвижен свети престол, който ще бъде ползван при богослужения на скалните манастири по Сухоречието (сухата река) на територията на община Алфатар, а вероятно и в съседната община Кайнарджа, където предстои да бъде открита екопътека по един от скалните лабиринти. По тази и други подобни теми, включително туристическата, предстои среща с историци и краеведи, за да бъдат обсъдени с тяхна помощ. 

От сайта Портал Силистра припомнят: "Югоизточно от Силистра, по руслото на р. Суха, южно с. Голеш, започва колония от скални монашески обители. Тя включва 7 манастира с множество църкви, крипти, килии и параклиси, които се намират сред девствена природа и съхранен оригинален интериор и екстериор от късната античност /ІV-VІ век/. Засега това са най-ранните скални манастири по българските земи. 

През епохата на Първото българско царство, т.е. през ІХ-Х век, монашеският живот в тях е възстановен. Успоредно с това в началото на Х век южно от Дръстър по сухоречието Канагьол /древната река Дристра/ възниква втора голяма колония монашеска обител. Най-големи и интересни са манастирите около гр. Алфатар, с. В. Левски, с. Цар Асен, с. Руйно и с. Върбино, Силистренско. Според един великолепно съхранен паметник от края на ІХ век от Цар Асен, началото на монашеския живот се свързва с Манасий инок, за който се предполага, че е един от учениците на св. Методий, съвременник и съратник на св. Наум, св. Климент и св. Константин Преславски. 

Колониите от скални манастири в Силистренско са напуснати при печенежките нашествия в средата на ХІ век. Обитателите им се изтеглят на юг и запад, където слагат началото на нови монашески колонии по р. Провадийска, р. Бели, р. Черни и р. Русенски Лом. От 2009 г. насам съществува интернет-страница, изготвена от Георги Марков на английски и на български езици на адрес в интернет: www.strelkovo.portal-silistra.eu. Сайтът е специално за скалните манастири, целейки да популяризира тази местност. Тогава проектът е изготвен с любезното съдействие на проф. дин Георги Атанасов по програма ФАР - трансгранично сътрудничество, Съвместен фонд за малки проекти България - Румъния, по проект "Религиозните паметници на Добруджа", идентификация и ЕТ "Възход - Георги Марков" - гр. Силистра.

Няма коментари:

Публикуване на коментар