понеделник, 25 октомври 2021 г.

Четвърт век "Програма достъп до информация", в 20 от тях - представителство и в Силистренския край

М. октомври 2021 г. Навършиха се 25 години от началото на застъпничеството за свободен достъп до информация в България! През 1996 г. е създадена навършилата тази година четвърт век Фондация "Програма достъп до информация" с изпълнителен директор д-р Гергана Жулева. От тях в 20 от годините Фондацията е имала свой "застъпник" (областен координатор) и в област Силистра. В периода 2001-2012 г. - в лицето на Йордан Георгиев - тогава кор. на в. "24 часа", член на СБЖ - носител на наградата "Координатор на годината (2010)". От 2012 г. дейността намери своето продължение чрез Калина Грънчарова - дългогодишен главен редактор на вестник "Тутракански глас", също член на СБЖ от дружеството в Силистра.

През годините заради своя активност по използване на Закон за достъп до обществена информация номинации в различни категории са имали силистренците Костадин Костадинов, Росица Стефанова, Карен Кузуян, Димитър Пецов (носител на две награди "Златен ключ"), Свилен Димитров (взел награда, като представител на гражданска група), и др. Внимание за свои успехи в прилагането на ЗДОИ от 2000 г. насам са имали общини като Алфатар, Главиница и др. Няколко са семинарите, проведени в Силистра по ЗДОИ в близкото минало, предназначени за представители на администрации - държавни и общински, за неправителствени организации и журналисти.

Случаи, свързани със ЗДОИ от Крайдунавска добруджа, са включени в сборника Купувам/продавам брега на Дунав” (10 години ЗДОИ, 60 истории на журналисти), както и многократно интервюта, представяния, обзори, репортажи и др. в панела "Информационен бюлетин" в  сайта на ПДИ (www.aip-bg.org).

До библиотеките в региона са достигали тематични издания, сред които годишници и сборници, като "Съдебна практика", "Съдебни дела", "Проблеми по прилагането на Закона за достъп до обществена информация", "Достъп до информация и обществено участие", "Достъп до информация и местни медии", "Новите стандарти в достъпа до информация", издадени в периода 2001-2021 г. Нееднократно е участието както на областния координатор, така и на граждани от Силистра в националните прояви "Награди на ПДИ" и учредения през 2003 г. Международен ден на правото да знам - 28 септември.

По повод юбилея си ПДИ написа във Фейсбук: "За тези години неотклонно следваме мисията да спомагаме за упражняването на правото на информация. Застъпваме се за подобряване на състоянието на достъпа до информация в България чрез наблюдение на практиките, изготвяне на становища и участие в дебати, предоставяне на правна помощ, водене на стратегически дела. Окуражаваме упражняването на правото на достъп до информация чрез образователни кампании и кампании за повишаване на познатостта.
В резултат на 25 години неотклонна работа, неизменна позиция в защита на правото на достъп до информация, прозрачността и отчетността на управлението, днес ПДИ е разпозната като модел за обществено доверие, като Консултативен център за прозрачност. Участието ни в международни мрежи и инициативи за по-високи стандарти в областта, както и за споделяне на застъпнически опит, бяха пример за много колеги по целия свят да отстояват каузата на достъпа до информация. Благодарим на всички колеги, партньори, съмишленици и приятели, на нашите координатори в страната, за дългогодишното сътрудничество и подкрепа!"


За поредната си забележителна годишнина, макар и в условия на отсъствие на възможности за съвместна публична изява, ПДИ подготвя своеобразен "заветник" от поздрави, два от които са от Крайдунавска Добруджа.

Единият е на Йордан Георгиев, координатор за област Силистра в периода 2001-2012, носител сред 28 координатори на наградата „Координатор за 2010 година“. вадесет и пет години ПДИ – все едно сме направили в различно темпо по 25 мигвания едно след друго и едновременно с това, като че ли е минала цяла вечност. В началото бе надеждата, че ще бъдем потребни ударно и за кратък период, защото имаше вяра как всички веднъж и завинаги ще разберат за какво иде реч. Но не би! Животът ни наложи своите извечни повели – през известно време да се връщаме в първи клас, за да започваме обучението отначало. Интернет междувременно промени много от посоките и възможностите за общуване с институциите. Важното е, че ПДИ остана вярна на себе си – да наблюдава изтънко процесите, да съблюдава стриктно и безпристрастно спазването на ЗДОИ, неуморно помагайки на всички, тръгнали да постигнат вездесъщата цел – администрацията да стане по-прозрачна и нейната връзка с обществото да е с всеки изминат ден все по-невидима, т.е. възможна и осъществима. За много години, ПДИ! Борбата продължава, хоризонтът е далече, но важното е, че го виждаме в все по-ясни очертания!".

Другият е на настоящия от 2012 г. насам областен координатор Калина Грънчарова: "Четвърт век измина от деня, в който в България стартира с активна дейност Фондация "Програма Достъп до Информация"! Време, в което тя се превърна в незаобиколима институция с мисията си за подобряване на достъпа до информация и така прави живота – политически или обществен, открит и прозрачен. Поздравление за екипа на ПДИ! Продължавайте неотклонно да следвате поетия верен път!". 

Няма коментари:

Публикуване на коментар