сряда, 27 октомври 2021 г.

Ректорът на Русенския университет бе избран за академик


В навечерието на Деня на народните будители, Русенски университет „Ангел Кънчев“ открива 60-тата международна годишна научна конференция на Русенския университет и Съюза на учените - Русе с пленарен доклад на ректора на Русенския университет акад. проф. дтн Христо Белоев на тема: „Модернизация на висшето образование в България и роля на регионалните университети“, съобщиха чрез Фейсбук от най-големия ВУЗ в Северна България.

Конференцията се провежда в периода 28-30 октомври 2021г. като включва пленарна сесия и 28 паралелни виртуални тематично обособени сесии, в които изследователи от 17 държави в Европа и Азия, представят 314 научни доклада, обединени от водеща тема на научното събитие - „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето IV".

Междувременно ректорът Белоев сподели в профила си в социалната мрежа новината, че е избран от събранието на академиците на Българската академия на науките за академик в областта на инженерните науки. С допълнението: Процедурата продължи почти една година. Това е висока оценка както за мен така и за научните екипи от страната и чужбина, които ръководя, за инженерната общност в страната, за Русенския университет и за град Русе.

От сайта на БАН научаваме: Академик Христо Иванов Белоев е роден през 1958 г. Той е водещ български учен в изследването, разработката и внедряването на съвременна земеделска техника и нови противоерозийни, енергоспестяващи и екологично чисти технологии за равнинни и наклонени терени. Ректор е на Русенския университет „Ангел Кънчев“. През 2014 г. е избран за член-кореспондент на БАН.

Областният управител на област Силистра Ели Тодорова изпрати до академик Белоев поздравителен адрес във връзка с присвоеното му академично звание с пожелание за много здраве и по-натътшни успехи на поприщата, чрез които се изявява в науката и в обществото. Да припомним, че Русенският университет има свое академично звено и в Силистра чрез тукашния филиал с директор доц. д-р Румяна Лебедова, обучаващ студенти в две направления - педагогическо и инженерно.

Няма коментари:

Публикуване на коментар