понеделник, 4 октомври 2021 г.

"Време" и "Телеграф" са първите вестници в Силистра от септември-октомври 1885 г.

М. септември 1885 г. в Силистра се ражда местната преса. Стартира в. „Време“, първият в Крайдунавска Добруджа „за новини, книжовност и литература“. В момента се съхранява в Народната библиотека в София . Неговият прощъпулник е на 24 септември с.г. (твърдението е в публикация на дългогодишния краевед Вълчо Радев). Вестникът се е самоопределил като ежедневник, но от него са излезли 10 броя, които в дигитализиран вид се намират в панел на сайта на Регионална библиотека „Партений Павлович“ (http://213.91.132.248/abeuropeana/ABDPFram.htm?SearchParam=334&ABFond=1&WSend=Search), заедно с други издания до 1940 година, които може да бъдат четени от всеки желаещ.

В първите редове на първия силистренски вестник издателят му пуска препечатка от в. „Българан“ във връзка със Съединението на България, възмущавайки се, че покрай този акт западните страни ни обвиняват в нарушение на Берлинския договор.  Повечето материали имат патриотичен характер, а за изданието се обявява, че ще помества всякакви материали: политически, научни-книжовни, литературни.

Колкото до ориентацията на вестника: „..колкото до партизанството, ний ще бъдем неутрални – няма да принадлежим нито на тази, нито на онази партия. Ний ще имаме за начало да възхваляваме добрите и полезните за отечеството ни работи, а ще укоряваме и възненавиждаме злите и съсипателните, които се вършат в ущърб на отечеството ни от която и да било партия“.

Две седмици по-късно, на 7 октомври, до читателя достига и първият брой на в. „Телеграф“, предназначен „за новини и защита на народните интереси“. Издателят му Никола Живков успява да изкара на пазара едва 6 броя.  Любопитното е, че създателят на първия силистренски вестник Димитър Бъчваров става отговорник на новото вестникарско издание. Интересно е също, че Живков преди това в Русе е издавал също в. „Телеграф“.

Малко е известно в Силистра, че той е авторът на текста на бъдещия национален химн „Шуми Марица“ и е бил съредактор на поета революционер Христо Ботев. Пак през същата година, когато става Съединението на България, на бял свят излиза и в. „Зора“, определящ се като „ежедневен лист за новини и книжовност“. Негови издатели са братята Димитър и Георги Иванови, притежатели на печатница от 1883 г.

Реално този вестник е първият в област Силистра, който се е задържал по-дълго време в ролята на всекидневник, тъй като е съществувал до 24 януари 1887 г. Впоследствие медийната преса в Силистра запада, за да се възроди за кратко „като на шега“ на 1 април 1894 г., когато излиза сигналният брой на първото в България музикално списание „Кавал“, идея на музиканта Карел Махан от тогавашното Педагогическо училище.

 

 

 

 

 


Няма коментари:

Публикуване на коментар