четвъртък, 7 декември 2017 г.

ССКЕ „Багаин” успешно приключи проект по програмата „Спорт за децата в свободното време” на ММС

В края на месец ноември 2017 година приключи реализацията на съвместен проект програма „Спорт за децата в свободното време” – „Начално обучение по вид спорт” на Министерство на младежта и спорта, и ССКЕ „Багаин” Силистра – един от най-популярните в областта в сферата, в която ес развива повече от 20 години (негов президент е Неделчо Цвятков).
  
В проекта взеха участие над 30 деца, които се обучаваха на основите на спорта джудо от началото на месец март до края на месец ноември. Обучението бе безплатно и се водеше от високо квалифицирани специалисти. Със средства по проекта бяха осигурени спортни пособия (чучела), които способстваха за високо качество и безопасност на процеса на обучение при осигурено постоянно медицинско наблюдение.

В края на периода  бе проведена демонстрация и изпит за покриване на начална техническа степен. Над 10 деца ще продължат системно да се занимават със спорта джудо в  групите за подготовка и участие  в състезанията, в които клубът участва.


Ръководството на ССКЕ „Багаин” и участниците в проекта изказват своето задоволство от постигнатите резултати и от 
съществуването на Програмата на ММС, на което изказва благодарност.

Няма коментари:

Публикуване на коментар